ppacakging for distribution and mail order

Dystrybucja

Opakowanie z tektury falistej nadal jest najbardziej wydajną formą pakowania w sektorze dystrybucji i usług pocztowych.

Nowe technologie i innowacyjne wzornictwo w obszarze opakowań coraz bardziej rozszerzają granice możliwości w tym sektorze.

Przykładowo, chipy RFID umieszczane w opakowaniach z tektury falistej, umożliwiają sprawne śledzenie towarów i zabezpieczenie przed ich fałszowaniem. Nowe metody produkcji opakowań umożliwiają klientom korzystanie z bezpiecznych i praktycznych sposobów przesyłania towarów drogą pocztową.