Opakowanie to wartość dodana w postaci ochrony towaru i efektywnego promowania produktu na półce sklepowej

Towary konsumpcyjne

Opakowanie to wartość dodana w postaci ochrony towaru i efektywnego promowania produktu na półce sklepowej

Produkty codziennego użytku

Opakowania dla towarów konsumpcyjnych skrywają wiele możliwości i pozwalają uwolnić potencjał twórczy. Wnoszą wartość dodaną poprzez zapewnienie ochrony zawartości i rolę, jaką odgrywają w procesie wprowadzania produktu na rynek sprzedaży detalicznej.