Aktualizacje w zakresie zrównoważonego rozwoju 2018

Najnowsze informacje na temat zrównoważonego rozwoju w DS Smith obejmują przykłady działań przeprowadzonych we wszystkich dywizjach w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.

W DS Smith zrównoważony rozwój stanowi podstawę strategii biznesowej. Jesteśmy przekonani, że prawdziwą wartość płynącą ze zrównoważonego rozwoju można uzyskać poprzez równoważenie potrzeb naszego biznesu, naszego środowiska i naszych ludzi.

Zapraszamy do przeczytania ‘Aktualizacji w zakresie zrównoważonego rozwoju 2018’, które dokładnie opisują postęp wszystkich naszych dywizji w zakresie siedmiu priorytetów, które w ramach zrównoważonego rozwoju sobie wyznaczyliśmy.

Miles Roberts, Group Chief Executive.
Wejście do indeksu FTSE 100 stanowi ważny krok milowy dla firmy DS Smith, niezmiennie jednak koncentrujemy się na tym, aby zostać firmą lepszą, nie tylko większą. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, zamierzamy doskonalić się i podejmować wysiłki, aby działać w sposób bardziej zrównoważony, tworzyć wartość wynikającą ze zrównoważonego rozwoju dla wszystkich naszych interesariuszy. — Miles Roberts, Group Chief Executive.