Challenge - writing 1500.jpg

Rekrutacja

Proces rekrutacji

Realizację projektów rekrutacyjnych rozpoczynamy od rekrutacji wewnętrznej i publikacji ogłoszeń. Aktualne oferty pracy publikujemy także na naszej stronie internetowej w zakładce Kariera  i na portalach rekrutacyjnych.

Etap 1

Weryfikacja nadesłanych aplikacji

Proces rekrutacji oraz weryfikacja aplikacji prowadzona jest przez dział HR. Każda przesłana do nas aplikacja jest uważnie czytana i analizowana pod kątem naszych oczekiwań i kompetencji kandydata oraz wymagań związanych z danym stanowiskiem. Jest to okazja do lepszego poznania wzajemnych oczekiwań.

Etap 2

Rozmowa z kandydatem

Wybrani kandydaci są zapraszani na rozmowy kwalifikacyjne. W trakcie spotkania  jest weryfikowany poziom wiedzy technicznej kandydata, jego umiejętności i doświadczenie. Na tym etapie możesz być poproszony o rozwiązanie testów umiejętności/językowych, test znajomości Excela, zadań praktycznych, testu psychometrycznego - udział w teście nie jest obowiązkowy). W rozmowie najczęściej bierze udział przedstawiciel działu HR oraz kierownik działu.

Rozmowa z kierownikiem wyższego szczebla

Jeżeli wymagane będzie dodatkowe spotkanie, zostaniesz zaproszony na rozmowę z Dyrektorem HR i/lub Dyrektorem pionu.

Etap 3

Złożenie oferty

Ostatnim etapem procesu rekrutacji jest złożenie oferty zatrudnienia dla wybranego kandydata. 

Informację zwrotną wysyłamy do wszystkich kandydatów, z którymi się spotkaliśmy.