shutterstock_261168101-new.jpg

Szkolenia i rozwój

Wszystkie działania rozwojowe oferowane Pracownikom wynikają z wnikliwej diagnozy potrzeb kompetencyjnych i wymagań na stanowisku.

Szkolenia

  • szkolenia wprowadzające – każdy nowy pracownik bierze udział w szkoleniach w ramach systemu wprowadzania pracownika na stanowisko, które ma na celu przygotowanie go do efektywnego wykonywania obowiązków. Prowadzimy również szkolenia, podczas których pracownicy zapoznają się naszą kulturą organizacyjną, historią, strukturą oraz poznają proces produkcyjny.
  • szkolenia specjalistyczne
  • szkolenia z zakresu kompetencji miękkich
  • szkolenia wewnętrzne (prowadzone przez pracowników będących specjalistami w swoich obszarach)
  • coaching i mentoring 

Kadrze kierowniczej oferujemy możliwość rozwoju kompetencji menedżerskich poprzez uczestniczenie w specjalnie opracowanych programach dotyczących zarządzania np. engaging managers.

Rozwój i awans

  • awanse poziome - poprzez rozwój swoich kompetencji i możliwość bycia team liderem w projektach wewnątrzorganizacyjnych jak i międzynarodowych.
  • awanse pionowe - rekrutacja wewnętrzna traktowana jest priorytetowo. Pracownicy są zachęcani do aktywnego udziału w rekrutacjach wewnętrznych nie tylko w ramach swoich działów/zespołów, ale także w innych miejscach w organizacji. W naszej firmie 85% kierowników wyłoniliśmy w ramach rekrutacji wewnętrznej.
  • awanse wewnątrz organizacji (międzynarodowe), korporacyjne – nasi pracownicy mają możliwość awansu i pracy przy projektach międzynarodowych