Rola opakowań w optymalizacji łańcuchów dostaw w różnych sektorach przemysłu

Opakowanie jest podstawowym elementem łańcucha dostaw, bez którego realizacja tego procesu byłaby trudna do wykonania. To właśnie ono zabezpiecza produkt przed uszkodzeniem podczas transportu i umożliwia dostarczenie go do odbiorcy. Odpowiednio dobrane, innowacyjne rozwiązania w tym zakresie, nie tylko chronią towar, ale też pozytywnie wpływają na efektywność wspomnianych procesów oraz pomagają firmom w dążeniu do redukcji negatywnego wpływu na środowisko naturalne. To z kolei przyczynia się do zwiększenia zadowolenia klientów oraz do budowania ich przewagi konkurencyjnej na rynku. Warto więc w pełni wykorzystać potencjał, jaki kryje się w opakowaniu. Jest to możliwe, jeżeli spojrzysz na opakowanie nie jak na towar, ale jak na kluczowy czynnik wpływający na optymalizację łańcuchów dostaw.

Jaką rolę pełnią opakowania w łańcuchu dostaw?

Opakowanie jest ważnym elementem, który chroni przesyłkę i usprawnia procesy transportowe. To jednak nie wszystko, współczesne opakowania bowiem jednym z istotnych elementów logistycznego łańcucha dostaw większości towarów na rynku, w znaczący sposób wpływając na sprawność przepływów realizowanych w jego ramach[1]. Właściwie dobrane opakowania mogą stanowić kluczowy czynnik w rozwiązywaniu problemów dotyczących kompleksowości łańcucha dostaw i pomoc firmie w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza poprzez wdrożenie gospodarki o obiegu zamkniętym. Stanie się to jednak możliwe tylko wówczas, gdy uważane będą one za rozwiązanie priorytetowe, a nacisk położony zostanie na innowacyjność. To przecież ona, jak to powiedział kiedyś Bill Gates, jest prawdziwym motorem postępu, a optymalizacja łańcuchów dostaw nie stanowi w tym względzie wyjątku.

Inwestycja w opakowania – to się opłaca

Z kompleksowością łańcucha dostaw na wielu frontach borykają się firmy ze wszystkich sektorów. Jako przykład możemy podać przemysł motoryzacyjny, elektroniczny, chemiczny  czy też  farmaceutyczny. Wiele z nich nie podchodzi jeszcze do kwestii opakowań w sposób strategiczny i nie traktuje ich jako priorytet.  Wprost przeciwnie  patrzy krótkowzrocznie, koncentrując się tylko na ich cenach w oderwaniu od reszty kosztów. A do opakowań należy podchodzić strategicznie. Tylko wtedy odniesie się sukces. Dopiero długoterminowe spojrzenie i inwestycje w opakowania, w przeciwieństwie do najtańszych i doraźnych rozwiązań, zwiększają efektywność i spłaszczają łańcuch dostaw, na czym powinno zależeć każdemu biznesowi. Poprzez powiększenie wydatków na opakowania, możliwe jest zniwelowanie ogólnych kosztów dostaw. Przykładowo wg raportu  Wykorzystanie potencjału opakowań. Optymalizacja łańcucha dostaw i opakowań, przygotowanego na zlecenie DS Smith, przy inwestycji w opakowania opiewającej na 100 000 dolarów, roczna oszczędność wyniesie 2 mln dolarów[2].

Małe zmiany, duże znaczenie

O opakowaniach w łańcuchu dostaw trzeba myśleć perspektywicznie. Dobrym pomysłem są np. opakowania nadające się do wielokrotnego użytku i recyklingu, które pomogą w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Duże znaczenie może mieć też np. niewielka zmiana wymiarów, kształtu opakowania czy też ulepszenie materiału, z którego są one wykonane. Te, wydawać by się mogło drobne zmiany, przy pomnożeniu przez tysiące sztuk produktów wysyłanych drogą lądową czy morską urosną do wielkich i kluczowych. W ten sposób możesz zwiększyć liczbę towarów w ciężarówce lub kontenerze transportowym. A to z kolei przyczyni się do wygenerowania oszczędności, bezpośrednio przez zmniejszenie kosztów transportu drogowego i morskiego, pośrednio poprzez zminimalizowanie wymagań dotyczących siły roboczej, obsługi i administracji[3].

Jakie są wyzwania w optymalizacji łańcuchów dostaw i jak im wyjść naprzeciw?

Można dostrzec wiele wyzwań, które uniemożliwiają producentom lepsze wykorzystanie rozwiązań w zakresie opakowań. Jednym z nich jest sposób myślenia o samym opakowaniu -  postrzeganie go jedynie jako koszt, który należy zminimalizować i nic ponadto. Inne przeszkody to brak powiązania inwestycji w opakowania z wynikami biznesowymi, brak połączenia korzyści wynikających z sięgania po innowacyjne rozwiązania opakowaniowe z satysfakcją odbiorcy towaru czy też z celami strategicznymi firmy.

Aby dobrze zrozumieć ten problem, a potem wprowadzić najlepsze rozwiązanie dla swojego biznesu , potrzebna jest dokładna analiza łańcuchów dostaw, na co możesz nie mieć czasu, chęci czy też zasobów. W takim wypadku warto zwrócić się do partnera w dziedzinie opakowań, który wykorzysta swoją wiedzę oraz doświadczenie i wykona analizę całego łańcucha dostaw, by potem zaproponować najdogodniejsze rozwiązania, korzystne dla Twojej firmy, odbiorcy i środowiska.

Podsumowując, postrzeganie opakowań jako istotnego elementu całościowego rozwiązania w łańcuchu dostaw pozwala przekształcić je z towaru w kluczowy czynnik umożliwiający zmniejszenie kompleksowości, kosztów i spełnienie rygorystycznych celów zrównoważonego rozwoju. A tylko sprawny łańcuch dostaw może zapewnić Ci przewagę konkurencyjną.

 

[1]Sowa, M. Rola opakowań w usprawnieniu przepływów materiałowych od producenta do konsumenta. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy transportu i logistyki, (17).

[2] https://www.dssmith.com/pl/media/aktualnoci/2023/2/optymalizacja-acucha-dostaw/sco-research-report-pl#Pobierz%20raport

[3] https://www.dssmith.com/pl/media/aktualnoci/2023/2/optymalizacja-acucha-dostaw/sco-research-report-pl#Pobierz%20raport