Rola recyklingu w ograniczaniu emisji dwutlenku węgla dla firm

Recykling i ochrona środowiska idą w parze. Oprócz pozytywnego wpływu recyklingu na redukcję odpadów i zanieczyszczeń, może on być również jednym z najszybszych i najprostszych sposobów na zmniejszanie śladu węglowego.

Kiedy zaczynacie rozważać zmniejszenie swojego śladu węglowego, możecie najpierw przyjrzeć się swojej działalności pod kątem jej większego zrównoważenia. Większy wpływ może mieć zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w Waszych łańcuchach dostaw.

Zmiany klimatyczne to jedna z największych sił, które obecnie przekształcają naszą planetę; dlatego naszym celem jest „Kreowanie opakowań z myślą o zmieniającym się świecie”. Zgodnie z niedawną ankietą przeprowadzoną na stronie internetowej, redukcja emisji to największe pojedyncze działanie, jakie ludzie chcą dostrzec w wyniku COP 26.

Spowolnienie zmian klimatycznych oznacza dekarbonizację światowej gospodarki, a w DS Smith jesteśmy zobowiązani do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 r. oraz do zmniejszenia o 46% emisji dwutlenku węgla do 2030 r. w oparciu o poziomy z 2019 r. Niedawno ogłosiliśmy również nasze ambitne zobowiązanie do dostosowania naszej globalnej działalności do scenariusza regulacji temperatury do 1,5°C, jak określono w porozumieniu klimatycznym zawartym w Paryżu. Jako największy w Europie podmiot zajmujący się recyklingiem tektury i papieru, nasze rozwiązania w zakresie recyklingu i gospodarki odpadami już odgrywają ważną rolę w realizacji naszych celów.

Ograniczając emisję dwutlenku węgla, zmniejszamy również emisję ze strony naszych partnerów, klientów i dostawców, abyśmy wszyscy mogli odgrywać istotną rolę we wspólnym wprowadzaniu zmian.

Oto kilka sposobów, jak nasze rozwiązania w zakresie recyklingu mogą pomagać ograniczać emisję dwutlenku węgla.

Zmniejszanie ilości dwutlenku węgla poprzez zamknięcie obiegu

Zgodnie z niedawną analizą cyklu życia, recykling papieru i tektury wymaga o 70% mniej energii niż produkcja nowych surowców. Gdy oszczędzana jest energia, oszczędzany jest także dwutlenek węgla.

rola-recyklingu-w-ograniczaniu-emisji.jpg

W DS Smith każdego roku zachowujemy ponad 6 milionów ton papieru i tektury w cyklu dostaw, unikając ich spalania i wywożenia na składowiska odpadów. Materiały zebrane przez naszą Dywizję Recycling są poddawane recyklingowi i przekształcane w nowe opakowania kartonowe w ciągu 14 dni, tworząc rozwiązanie w obiegu zamkniętym dla naszych klientów.

Współpracując z nami, by nie kierować swojego recyklingu do spalania czy na składowiska odpadów, firmy mogą korzystać nie tylko na mniejszej ilości dwutlenku węgla, ale także zapewniać dłuższe wykorzystywanie zasobów.

Zobacz nasze rozwiązania w zakresie recyklingu w obiegu zamkniętym tutaj.

Ograniczenie emisji dwutlenku węgla poprzez ochronę zasobów naturalnych

Według obliczeń One Tree Planted, 1 hektar drzew może pochłaniać około 4,5 tony dwutlenku węgla rocznie podczas pierwszych 20 lat wzrostu drzew.

Dążymy do ochrony lasów i pomagamy naszym klientom osiągać ich cele w zakresie eliminacji wylesiania. W naszych produktach stosujemy nie tylko papier w 100% pochodzący z recyklingu lub z łańcucha kontroli pochodzenia produktu; oprócz tego możemy poddawać papier recyklingowi nawet dwadzieścia pięć razy.

Ponadto współpracujemy z One Tree Planted, aby w ciągu najbliższych pięciu lat posadzić ponad 50 000 nowych drzew w Europie i Ameryce Północnej w ramach naszego zaangażowania w ochronę różnorodności biologicznej i wspieranie środowiska naturalnego. Partnerstwo to stanowi nowy dodatek do istniejącej działalności w zakresie leśnictwa i sadzenia drzew w naszej firmie.

tree planting resized.jpg

Dążymy do zachowania bioróżnorodności, dlatego w zeszłym roku zobowiązaliśmy się do sfinansowania 100 projektów z zakresu bioróżnorodności w ramach naszej Strategii zrównoważonego rozwoju na teraz i na przyszłość. Ostatnimi przykładami ochrony obszarów naturalnych wokół miejsc, w których prowadzimy działalność, jest sadzenie drzew i kwiatów w miejscowych przedszkolach w Kruševac w Serbii, w Belgradzie, poprawa lokalnego ekosystemu w okolicach papierni w Aschaffenburgu oraz transformacja ogrodu De Vitaminebron School w Oostzaan w Holandii w celu zapewniania unikalnych i zrównoważonych doświadczeń edukacyjnych.

Ograniczenie emisji poprzez zmniejszenie ilości odpadów trafiających na wysypiska

CO2 jest tylko jednym z gazów cieplarnianych przyczyniających się do globalnego ocieplenia. Kolejnym gazem cieplarnianym jest metan, 23 razy silniejszy niż dwutlenek węgla. Jest on wytwarzany, gdy materiały organiczne, w tym papier, rozkładają się w warunkach beztlenowych, jakie panują na składowiskach odpadów.

Składowiska odpadów są obecnie drugim co do wielkości czynnikiem wpływającym na ilość wytwarzanego przez człowieka metanu, po hodowli zwierząt. Raport ONZ opublikowany w maju 2021 r. wykazał, że natychmiastowe zmniejszenie emisji metanu jest najlepszą i najpewniejszą szansą na spowolnienie zmian klimatycznych na naszej planecie. Ponieważ jesteśmy tak skoncentrowani na recyklingu, mniej odpadów trafia na wysypiska, co ostatecznie oznacza mniej generowanego metanu.

Ograniczanie emisji dwutlenku węgla poprzez eliminację plastiku jednorazowego użytku

Szacunki wskazują, że plastik jednorazowego użytku może odpowiadać za 5–10% wszystkich rocznych emisji gazów cieplarnianych do 2050 roku.

ocean-plastic-resized.jpg

Nowe międzydziałowe Recyclability Forum, prowadzone przez naszą Dywizję Recycling, kieruje pracą zespołów ds. zrównoważonego rozwoju, innowacji, projektowania, badań i rozwoju oraz operacji technicznych, aby zapewniać zgodność z naszym podejściem do recyklingu zarówno w DS Smith, jak i podczas współpracy z naszymi klientami oraz stowarzyszeniami branżowymi. Dzięki takiemu podejściu jesteśmy w stanie opracowywać nowe koncepcje opakowań i dokonywać postępów technicznych, które pomogą nam zamknąć pętlę problematycznych tworzyw sztucznych oraz usunąć ponad 1 mld elementów plastikowych z łańcucha dostaw do 2025 roku. Stawiając czoła największym wyzwaniom związanym z recyklingiem, takim jak trudne do recyklingu opakowania czy zmieniające się przepisy i wytyczne branżowe, możemy nadal wspierać cele firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Eliminując dużą ilość plastiku jednorazowego użytku, możemy jednocześnie przenosić w ten sposób oszczędność dwutlenku węgla na naszych klientów.

Ograniczanie emisji dwutlenku węgla w celu zwiększania wydajności biznesowej

To nieuniknione, że recykling sam w sobie generuje emisję dwutlenku węgla – od paliwa wykorzystywanego przez śmieciarki, po energię pobieraną w celu ponownego przetwarzania włókien w papier. Dokonaliśmy znaczących inwestycji, aby usprawnić nasze procesy i infrastrukturę, dzięki czemu możemy oferować bardziej ekologiczne rozwiązania w zakresie recyklingu i generować oszczędności emisji dwutlenku węgla netto. Jest to szczególnie widoczne w naszych papierniach, w których zainwestowaliśmy znaczne środki w najnowsze technologie, aby poprawiać wydajność produkcji papieru.

Mamy udokumentowane osiągnięcia w zakresie pomagania klientom w segregacji recyklingu, ograniczaniu zanieczyszczeń i zwiększaniu wskaźników recyklingu, co z kolei może przyczyniać się do znacznej poprawy strumieni przychodów oraz wydajności biznesowej.

Dostępnych jest więcej informacji o naszych inwestycjach w bardziej wydajną energię oraz w odnawialne źródła energii.

Ograniczaj emisję dwutlenku węgla razem z nami

Życie z nastawieniem „weź — zrób — wyrzuć” nie jest już zrównoważone dla naszego świata. Od dziesięcioleci pomagamy organizacjom różnej wielkości w całej Europie w rozwiązywaniu problemów związanych z recyklingiem i gospodarką odpadami, a w związku z przejściem na gospodarkę obiegową obecnie pomagamy im również stawiać czoła wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem.

Odpowiedzialność za dekarbonizację świata w celu łagodzenia zmian klimatycznych spoczywa na nas wszystkich.

Jonathan Edmunds
Kierownik ds. recyklingu i zrównoważonego Rozwoju

''Żadna pojedyncza osoba, rząd ani firma nie może osiągnąć tego samodzielnie. Właśnie dlatego przykładamy taką wagę do partnerstwa i współpracy z naszymi dostawcami, klientami i społecznościami, w których działamy, aby w miarę możliwości ograniczać emisję dwutlenku węgla. Właśnie dlatego oczyszczamy nasze społeczności, kształcimy młodych ludzi w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym i współpracujemy z partnerami nad rozwiązaniami w zakresie opakowań trudnych do recyklingu. Dzięki zmniejszeniu ilości odpadów, recyklingowi w obiegu zamkniętym i wdrażaniu innowacyjnych technologii eliminacji dwutlenku węgla, możemy pomagać zmniejszać wpływ naszej własnej działalności, a także działalności naszych dostawców i klientów.''

Niezależnie od wielkości Waszej firmy, sprawdźcie, jak możemy współpracować, by zwiększać Wasz współczynnik recyklingu, zmniejszać emisję dwutlenku węgla oraz wpływ Waszej działalności na środowisko i społeczeństwo.