Go Circular — plan zajęć dostępny w 12 językach europejskich z okazji Międzynarodowego Dnia Edukacji

Chcemy być liderem gospodarki o bardziej zamkniętym obiegu, angażując i kształcąc naszych pracowników, branżę i kolejne pokolenie.

Przygotowanie liderów do wprowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym

W ramach naszej strategii zrównoważonego rozwoju na teraz i na przyszłość zobowiązaliśmy się do zaangażowania do 2030 roku 5 milionów młodych ludzi w gospodarkę o obiegu zamkniętym, pomagając inspirować społeczność na całym świecie do tworzenia bardziej zrównoważonej, obiegowej przyszłości. Realizacja zajęć szkolnych i projektów społecznych, powiązanych ze zrównoważonym rozwojem, pomogła nam już zaangażować ponad milion osób w gospodarkę o obiegu zamkniętym. Lekcja została po raz pierwszy zaprezentowana w języku angielskim podczas wydarzenia The New York Times Climate Hub’s Ellen MacArthur Foundation Café na konferencji COP26 ONZ Climate Change Conference w listopadzie 2021 r. Od 2019 r. firma DS Smith ściśle współpracuje z fundacją jako partner strategiczny, aby budować swoją strategię, realizować operacje i wdrażać rozwiązania opakowaniowe w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym.

Przejdźmy na obieg zamknięty Polska

Aby uczcić Międzynarodowy Dzień Edukacji, z radością wprowadzamy plan zajęć DS Smith, dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, dostępny w jedenastu dodatkowych językach (w tym w polskim), aby nauczyciele mogli wykorzystać go w swoich planach edukacyjnych. Ogłoszenie to pojawia się po opublikowaniu przez Komisję Europejską wniosku dotyczącego zalecenia Rady w sprawie edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska.

Plan zajęć jest teraz dostępny w językach chorwackim, czeskim, niderlandzkim, angielskim, francuskim, niemieckim, węgierskim, włoskim, polskim, portugalskim, rumuńskim i hiszpańskim.

Lesson Plan Image.PNG

Zrównoważony rozwój w centrum uwagi

Opracowany dla uczniów szkół w wieku od 11 do 14 lat bezpłatny materiał składa się z szeregu zasobów, które mają na celu wprowadzenie dzieci do gospodarki o obiegu zamkniętym oraz tego, jak wszyscy możemy odegrać rolę w ochronie naturalnych zasobów naszej planety.

Gospodarka o obiegu zamkniętym odgrywa kluczową rolę w zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa i ochronie przyszłych pokoleń. Stanowi sedno wszystkiego, co robimy w DS Smith.

Wouter van Tol
Dyrektor ds rządowych, społecznych i zrównoważonego rozwoju w firmie DS Smith

''Chcemy być liderem w tej dziedzinie, inspirując młodych ludzi i dostarczając im wiedzę i zasoby, których potrzebują, aby zrozumieć, czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym, a także, co równie ważne, rolę, jaką mogą odgrywać w ochronie zasobów naturalnych świata.''

Nasz plan zajęć dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym pomaga zaangażować młodych ludzi i wskazać im jej znaczenie.

Sonja Peacock

''Zajęcia obejmują różne przykłady przedmiotów codziennego użytku, interesujące działania i ciekawe filmy, które wyjaśniają różnicę między gospodarką liniową i obiegową, a także pomagają młodym ludziom zrozumieć znaczenie recyklingu w ochronie naszych ograniczonych zasobów naturalnych. Cieszymy się, że możemy wspierać kolejne pokolenie w Międzynarodowym Dniu Edukacji i przez cały rok, aby realizować program ‚Go Circular.''