Nowe Forum Recyklingu firmy DS Smith podejmuje wiele istotnych wyzwań w zakresie recyklingu

Najwybitniejsze umysły z całej naszej firmy spotykają się regularnie na Forum Recyklingu, aby pomóc w rozwiązywaniu największych wyzwań stojących przed DS Smith i całą branżą recyklingu, takich jak opakowania trudne do ponownego przetworzenia, zmieniające się przepisy, wytyczne branżowe oraz realizacja celów naszych klientów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Staramy się również, aby nasi projektanci opracowywali bardziej zrównoważone i nadające się do recyklingu rozwiązania w zakresie opakowań.

W obliczu zmian klimatycznych, zaostrzonych celów recyklingowych na całym świecie oraz rosnącego zapotrzebowania konsumentów na bardziej zrównoważone opakowania, stworzyliśmy nowe Forum Recyklingu.

Forum to platforma międzyoddziałowa, na której nasi eksperci i decydenci mogą kierować naszym stanowiskiem w kwestiach dotyczących recyklingu. Będzie ono koordynować naszą współpracę z klientami, zewnętrznymi producentami opakowań, ustawodawcami i stowarzyszeniami branżowymi, zmierzając ku zwiększeniu recyklingu, zmniejszeniu ilości odpadów i pomocy naszym klientom w komercjalizacji zrównoważonych rozwiązań w zakresie opakowań.

Pomoże nam również osiągnąć ambitne cele, które wyznaczyliśmy w strategii zrównoważonego rozwoju Now & Next i będzie wspierać naszą rolę w sojuszu 4Evergreen, którego celem jest zwiększenie europejskiego wskaźnika recyklingu opakowań wykonanych z włókien do 90% do 2030 roku, poprzez promowanie najlepszych praktyk recyklingu, projektowania, sortowania i gromadzenia, a także potencjalnego wykorzystywania nowych technologii w tych obszarach.

Na świecie jesteśmy znani z podejścia do zrównoważonego rozwoju, i jakości naszych opakowań. Forum Recyklingu pomoże nam w przeprowadzaniu badań i rozwoju oraz opracowywaniu zrównoważonych rozwiązań w zakresie opakowań, których potrzebuje nasza planeta

Magnus Renman
Dyrektor ds. badań i rozwoju

Zintegrowane myślenie — od inspiracji do realizacji

Możliwości i wyzwania przeanalizowane przez nasze Forum staną się katalizatorem prawdziwych innowacji i zmian. Koordynacja Forum leży w rękach członków zespołów z oddziałów: zrównoważonego rozwoju, innowacji, projektowania, marketingu, badań i rozwoju, operacji technicznych.

Tak różnorodna mieszanka ludzi pracujących w naszej firmie pozwoli na płynną wymianę informacji i pomysłów pomiędzy biurami, punktami recyklingu oraz papierniami. Nowe koncepcje opakowań mogą być testowane pod kątem recyklingu w naszym wyremontowanym laboratorium w Kemsley. Projektanci mogą być natomiast bezpośrednio informowani o postępie technicznym w naszych papierniach, co pomoże skutecznie stosować Zasady Projektowania dla Obiegu Zamkniętego.

Oprócz rozwiązywania bieżących problemów Forum Recyklingu będzie kierować naszymi długoterminowymi strategiami i przyszłościowymi rozwiązaniami. Wszystkiemu przyświecać będzie nasz cel, czyli „Kreowanie opakowań z myślą o zmieniającym się świecie”.

Postanowiliśmy powołać Forum Recyklingu, aby mieć pewność, że nasze wewnętrzne stanowisko w sprawie recyklingu jest jasne oraz że możemy być konsekwentni podczas rozmów na powiązane tematy z naszymi partnerami, klientami i szeroko pojętą branżą.

Jonathan Edmunds
Kierownik ds. recyklingu i zrównoważonego Rozwoju

R&B web3.jpg

Dzięki współpracy powstanie nowa generacja rozwiązań w zakresie opakowań

W DS Smith posiadamy udokumentowane osiągnięcia w zakresie innowacji i przodownictwa w naszej branży, a partnerstwo wewnętrzne i zewnętrzne nie jest dla nas niczym nowym.

Współpraca partnerska w połączeniu z naszą wizją i fachową wiedzą pomogła nam stworzyć nowe możliwości w takich dziedzinach, jak opakowania na wynos oraz wycofanie z użytku milionów sztuk jednorazowego plastiku i zastąpienie go alternatywami zgodnymi z zasadami zrównoważonego rozwoju. Ostatnio badaliśmy możliwość wykorzystania włókien wodorostów jako surowca do produkcji papieru i opakowań, a projekt ten stanowi część wartego 100 milionów funtów programu badawczo-rozwojowego gospodarki o obiegu zamkniętym, ogłoszonego na początku tego roku.

Mamy już duże osiągnięcia w dziedzinie recyklingu i zrównoważonych rozwiązań w zakresie opakowań, ale nasze ambicje są większe

Alan Potts
Dyrektor ds. projektowania i innowacji

''Forum Recyklingu ma fundamentalne znaczenie dla rozmów, które prowadzimy z naszymi klientami i partnerami, aby opracować skuteczne strategie obiegu zamkniętego, od projektowania przez produkcję i dostawy po recykling, tworząc opakowania wpływające pozytywnie na nasz zmieniający się świat.''