Od naszych klientów po naszą branżę — współpracujemy, aby napędzać gospodarkę o obiegu zamkniętym

Zrównoważony rozwój zawsze stanowił podstawę naszej działalności. Obecnie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej współpracujemy z naszymi klientami i partnerami z branży, aby przyspieszyć przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym i „kreować opakowania z myślą o zmieniającym się świecie”.

Blog author test_2_Rogier.jpg

Informacje o Rogierze Gerritsen: Rogier jest dyrektorem zarządzającym naszego działu recyklingu i odpowiada za nasze działania w zakresie recyklingu w całej Europie. W trakcie swojej kariery w DS Smith Rogier piastował również wyższe stanowiska w działach opakowań i papieru, zdobywając cenne informacje i doświadczenie w zakresie zrównoważonej produkcji papieru i opakowań.

Zrównoważony rozwój — już nie tylko miły dodatek dla organizacji

Zarówno prestiżowe organizacje pozarządowe, takie jak Greenpeace i WWF, jak i potężne osoby, takie jak Greta Zarówno prestiżowe organizacje pozarządowe, takie jak Greenpeace i WWF, jak i potężne osoby, takie jak Greta Thumberg i David Attenborough, podniosły świadomość na temat wyzwań środowiskowych stojących przed naszym światem. Zainspirowani ich kampaniami konsumenci wymagają od organizacji wykazania przejrzystości i lepszego zarządzania środowiskowego i społecznego.

nasza-branza.jpg

W miarę jak coraz więcej opakowań trafia do naszych domów w wyniku większej liczby zakupów online, konsumenci oczekują jak najmniejszych opakowań, które można łatwo poddać recyklingowi. Nasze najnowsze badania, przeprowadzone we współpracy z Ipsos MORI, pokazują, że w wyniku pandemii COVID-19 konsumenci mają jeszcze bardziej stanowcze podejście do kwestii zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. 71% konsumentów w naszym badaniu stwierdziło, że zmiany klimatyczne są problemem równie poważnym co COVID-19. 64% osób powiedziało, że zmieniłoby miejsce robienia zakupów, gdyby oznaczało to mniej opakowań.

Polityki i przepisy poprawiają wskaźniki recyklingu

W odpowiedzi na zapotrzebowanie konsumentów, zanieczyszczenie naszych oceanów i kolejne dowody na zmiany klimatyczne, organy regulacyjne zwiększają swoje wysiłki na rzecz zapewnienia ram legislacyjnych, aby projektowanie opakowań, produkcja, wykorzystanie i recykling były jak najbardziej zrównoważone. Wszyscy wiedzą o wojnie z plastikiem, ale nie chodzi tu wyłącznie o plastik, ponieważ odchodzimy od tradycyjnych liniowych łańcuchów dostaw na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym.

Prawodawstwo zawsze było kluczowym czynnikiem wpływającym na zwiększenie skali recyklingu. Nasz raport Tipping Point 2019 wspomniał, że kraje UE o najwyższych wskaźnikach recyklingu miały jedną cechę wspólną, którą była postępowa polityka i praktyki w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, częściowo stworzone w latach 90. XX wieku. Wszystkie mają wdrożone szeroko rozumiane systemy selektywnej zbiórki odpadów dla gospodarstw domowych, stosują system znakowania opakowań pod kątem ich zwrotu i zakazują spalania lub wysyłania niektórych materiałów na wysypiska.

Recykling w Unii Europejskiej (UE) w ciągu ostatniej dekady systematycznie się poprawiał. Wskaźnik recyklingu opakowań na bazie włókien wzrósł do 84% w porównaniu z 40% w przypadku opakowań plastikowych, 76% w przypadku opakowań szklanych i 81% w przypadku opakowań metalowych. Jednak nadal 24% odpadów w całej Europie trafia na wysypiska, a różnice między państwami członkowskimi są znaczące. Każdy procent poprawy może mieć znaczący, pozytywny wpływ na środowisko, klimat, zdrowie i gospodarkę.

od-naszych-klientów.jpg

Unia Europejska wprowadziła już prawodawstwo obejmujące zakaz stosowania jednorazowych tworzyw sztucznych do 2021 r. (parlament UE), zakaz wysyłania na składowiska odpadów nadających się do recyklingu do 2025 r. (przegląd polityki UE dotyczącej odpadów), a także wyznaczyła cel osiągnięcia recyklingu opakowań papierowych i kartonowych na poziomie 85% do 2030 r. Dyrektywa w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, (PPWD).

Aby jeszcze bardziej wzmocnić przepisy dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów, wprowadzone zostaną dodatkowe przepisy, takie jak Rozszerzona odpowiedzialność producenta (Extended Producer Responsibility, EPR). Mechanizm EPR został po raz pierwszy wspomniany w 2018 r. w ramach pakietu gospodarki o obiegu zamkniętym UE. Oczekuje się, że będzie on głównym czynnikiem wpływającym na bardziej zrównoważone działanie firm poprzez zwiększanie wskaźników recyklingu, przyjęcie zasad projektowania dla obiegu zamkniętego oraz zwiększenie inwestycji w infrastrukturę zarządzania zasobami w całej Europie. Jednak na tym etapie jest jeszcze za wcześnie, aby dokładnie określić, jak będą brzmiały nowe przepisy EPR i w jaki sposób będą one wdrażane przez państwa członkowskie UE. Wiemy, że inwestowanie opłat z tytułu EPR w lepszą infrastrukturę do selektywnej zbiórki i recyklingu będzie kluczowe dla osiągnięcia wyższych wskaźników recyklingu.

Tylko współpraca może przynieść realne zmiany

Wierzymy, że wszyscy (konsumenci, organizacje pozarządowe, rządy i firmy) muszą współpracować, jeśli chcemy naprawdę zminimalizować nasz wpływ na środowisko naturalne i wywrzeć pozytywny wpływ na ludzi i planetę.

Jesteśmy stroną w kilku sojuszach międzybranżowych, w tym The 4Evergreen Alliance, czyli grupie branżowej mającej na celu zwiększenie świadomości na temat korzyści płynących z opakowań na bazie włókien w gospodarce o obiegu zamkniętym i zrównoważonej. 4evergreen z dumą zrzesza członków i przedsiębiorstwa z całego łańcucha wartości opakowań: od producentów papieru i tektury po podmioty przetwórstwa opakowań, właścicieli oraz sprzedawców detalicznych marek żywności i napojów, dostawców technologii i materiałów, podmioty sortujące i zbierające odpady, organizacje badawcze i uniwersytety techniczne.

W ramach naszej współpracy z partnerami międzybranżowymi, takimi jak 4Evergreen, mamy ambicje zwiększenia do końca dekady wskaźnika recyklingu opakowań na bazie włókna z dotychczasowych 84% do 90% w Europie. Aby to osiągnąć, konieczna jest współpraca w całym łańcuchu dostaw w zakresie pakowania i recyklingu — w celu dostarczania innowacji od projektu produktu po infrastrukturę systemów zbiórki i recyklingu.

Stawianie czoła wyzwaniom obecnych i przyszłych pokoleń

Dzięki naszemu modelowi biznesowemu „Od kartonu do kartonu w 14 dni” stworzonemu z myślą o obiegu zamkniętym, jesteśmy zaangażowani w każdy punkt kontaktu z klientem w łańcuchu dostaw i możemy pomóc mu w przyjmowaniu długoterminowych zrównoważonych praktyk i rozwiązań.

Employees.PNG

Ponieważ wiele globalnych marek zobowiązało się do osiągnięcia poziomu 100% recyklingu opakowań do 2025 r., sami zobowiązaliśmy się do osiągnięcia tego celu do 2023 r. i skupiamy się na zapewnianiu zrównoważonego rozwoju, który już dziś może stanowić wartość dodaną. Wdrażając zasady projektowania dla obiegu zamkniętego, tworzymy łatwiejsze w recyklingu rozwiązania w zakresie opakowań, na przykład poprzez zastąpienie jednorazowych opakowań plastikowych bardziej ekologicznymi alternatywami z włókien bez obniżania jakości. W praktyce w naszej nowej Strategii zrównoważonego rozwoju „Dziś i jutro” zobowiązaliśmy się usunąć ze sklepowych półek 1 miliard problematycznych tworzyw sztucznych do 2025 r.

Współpracujemy z naszymi klientami, aby mieć pewność, że decyzje podejmowane na każdym etapie cyklu życia produktu, od produkcji po recykling, mogą mieć pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój, koszty i szeroki zakres innych czynników wydajności łańcucha dostaw. Razem możemy sprostać rosnącym oczekiwaniom w zakresie zrównoważonego rozwoju i ambitniejszym celom, a także przyspieszyć przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

1 Wskaźniki Eurostatu dotyczące recyklingu z 2018 r. 2 Eurostat  3 Brytyjski urząd skarbowy (HM Revenue & Customs)