Emballasje som minimerer din risiko

I en verden i konstant forandring prøver våre kunder å håndtere risiko, tilpasse seg framtiden og bruke sine ressurser på en god måte. Vi gjør alt for at du skal bli oppmerksom på hva som kan gå galt. Deretter arbeider vi i fellesskap for å minimere hver enkelt risiko.

Hver dag hjelper vi kundene med å gi seg i kast med risiko i ulike deler av distribusjonskjeden. Rett emballasje hindrer ressurssløsing og salgsnedgang, bidrar til gode arbeidsrutiner og sikrer at bestemmelser for for eksempel næringsmiddelkontakt og andre myndighetskrav blir fulgt.

Bærekraftige rutiner og optimal ressursbruk styrker virksomheten.

Rett emballasje har stor betydning – hvis for eksempel lasting på pall og distribusjon kan optimeres med smartere løsninger, betyr det at det kreves mindre lagring, og at antallet transporter blir mindre.

Dessuten er emballasje i bølgepapp resirkulerbar: Bølgepapp er naturnært. Fibrene i papiret kommer fra skogen, og de fungerer som ny råvare også når emballasjen er brukt opp. Emballasje i bølgepapp er effektivt i et bærekraftig kretsløp.

Vi tilbyr praktiske råd ansett hvor i Europa du er basert. Hvis du vil vite mer om risikohåndtering gjennom rett emballasje, kan du gjerne ta kontakt med oss eller lese mer om de kundene vi allerede hjelper.