Tray - stackable multisize vegetable trays-min.jpg

Картонски гајби и тацни

Гајбите и тацните изработени од брановиден картон обезбедуваат разновидни решенија за пакување за лименки, шишиња, зеленчук и овошје способни за автоматско и на рачно пакување. Нашите брановидни гајби и тацни служат за да се одржи производот на место и да се заштити при транспортот.

Со печатење и структурен дизајн, двата стила на пакување можат да помогнат да се зголеми продажбата во малопродажните места, да се создаде визуелно одвлекување на вниманието и да се поддржи вашиот бренд.

Функциите на гајбите и тацните вооедно во многу случаи се потценети. Прво и најважно, мора да се исполнат основните барања за добро транспортно пакување, како што се склопливоста и заштитата на производот. Второ, овој вид на пакување се користат и во продавници за нивно директно поставување на полиците.

Индустриите користат моќни машини за полнење, подигнување и поставување на гајбите и тацните. Тоа значи дека истите мора да се прилагодат на овие барања. Со или без печатење, од мали до големи формати: нудиме стандардни или прилагодени решенија.