„Одличен стимул кој визуелизира предизвици, истражува решенија преку прототипови и примероци кој ни помогна да ја оформиме нашата идна агенда за амбалажа“

Раководител за амбалажа

Find out more

„Impact центарот е виртуелен свет кој овозможува слободно мислење преку поттикнување на креативноста со комерцијална насоченост."

Директор на продажба

Find out more

„Impact центарот ни овозможи да ја истражиме примената на малопродажбата во „реална“ продавница каде се ставивме себеси на местото на потрошувачи за да добиеме идеална слика за ситуацијата“

Директор на бренд

Find out more

„Одлично сеопфатно искуство внатре во продавницата“

Директор за креативност

Find out more
  • Директор на продажба
  • Директор на бренд
  • Директор за креативност

Зошто да го посетите?

Посетете центар на влијание за да добиете инспирација во врска со тоа како амбалажата може да помогне при остварувањето на стратешките цели.

Клиентите учествуваат на работилници во центрите на влијание за да истражат идеи што се претставуваат во вистински контекст на циклусот на набавки , било во продавница или на друго место.

На работилницата според вашите потреби, може да побиете и да ги промените вашето мислење за амбалажата. 

Дали е навистина само трошок?  Или може да биде моќен извор на конкурентна предност, дел од тоа како да воведете иновации за да успеете во свет што се менува. 

Можеби ќе сакате да истражите можности за:

  • Поддршка и подобрување на вашиот маркетинг и како се поврзува тоа со купувачите
  • Зголемување на продажбата во продавниците преку расположливост и широк асортиман со што производите ќе можат лесно да се видат и да се купат или со привлекување купувачи со живописно ласнирање и промоции
  • Приспособување на брзите промени во малопродажбата, како што се раст на формите за широка потрошувачка или за попуст, или пак за многу различна и динамична е-малопродажба
  • Усогласување различни трендови во однесувањето на корисниците
  • Намалување на трошоците при амбалажирањето, складиштењето и дистрибуцијата за да се генерираат маржи, профит и можност за нови договори
  • препознавање како може да учествувате во обновлив систем на брановидна картонска амбалажа со своите водечки перформанси во рециклирањето
  • Управување со ризикот во вашиот синџир на набавка и планирање на иднината

Инспиративно, мотивационо, одлично организирано, добро подготвено, прекрасни простори

— Маркетинг контролер