packaging-sketch.jpg

Што е следно?

За многу луѓе, посетата во центар на влијание е само почеток. Откако ќе добиете инспирација, може да се организираме да работиме заедно за да ја подобриме вашата амбалажа.

Инспирацијата од работилница во центар на влијание често станува реалност во еден од нашите центри PackRight. 

Центрите PackRight претставуваат спој на стручност и креативност.  Во една динамичка околина, клиентите се повикуваат да земат учество во колаборативни дискусии, да ги усогласат деталите од инструкциите, да создадат заемно разбирање на критериумите за успех и да искористат можности за креативно размислување. 

Со помош на нашиот систематски процес на развој во 4 чекори, нашите тимови од центарот PackRight ја дизајнираат и ја испорачуваат вистинската амбалажа со технички поединости за да се прточат резултатите што ги очекувате во реалност. 

Било да барате пониски трошоци, зголемена продажба или управување со ризикот, нашите вешти лица од центарот PackRight ќе ги разгледаат детално вашите проекти за да се постигне успешно спроведување.  Потоа ќе ја доживеете моќта со тоа што амбалажата треба да ја покаже вистинската разлика во крајна линија.

Потребен е стратег за амбалажа за да се остварат резултати.