trays

Гајби

Нашите гајби од брановидни плочи служат како единица за подредување, вклучувајќи и поклопец што помага за задржување и заштита на производот при транспорт.

Гајбите од брановидни плочи обезбедуваат разновидни решенија на амбалажи за лименки, шишиња, гајби и ќесички на автоматски и рачни ленти за пакување. Со правилното печатење и структурниот дизајн, двата стила на амбалажа може да помогнат да се зголеми продажбата во продавниците, да остави визуелен впечаток и да го поддржи вашиот бренд.

Гајбите како погоден рекламни простор

Во многу случаи се потценуваат функциите на гајбите. Прво треба да ги исполнат основните барања на добра амбалажа за транспорт, како што се подредувањето и заштитата на производите. Второ, гајбите ќе се користат и за комуникација, додека се носат низ продавниците или со поставувањето на самите полиците.

Индустриите што користат гајби имаат сложена машинерија за полнење и подигање што значи дека гајбата мора да биде оптимизирана за да одговори на барањата на сложените процеси. Со или без печатење, од мали до големи формати, нудиме стандардни решенија или решенија според вашите потреби.