CPO Banners_homepage_2000x850px_LV.jpg

Iepakojums kā uzņēmējdarbības riska pārvaldīšanas rīks

Mūsu pastāvīgi mainīgajā pasaulē mūsu klienti cenšas pārvaldīt riskus, pielāgoties nākotnes prasībām un izmantot resursus saprātīgi. Pareizs iepakojums nodrošina daudz labumu - arī pasargājot jūsu uzņēmumu, atbilstības likumdošanai un ilgtspējīgu uzņēmējdarbības prakšu ziņā.

Kopā ar mūsu klientiem mēs izpētām viņus ietekmējošās pārmaiņas - vai tās attiektos uz piegādes ķēdēm, mazumtirdzniecības veidiem vai viņu pašu klientu prasībām. Veidojot iepakojumu, kas ņem vērā šīs pārmaiņas, mēs palīdzam klientiem nodrošināt esošo apgrozījumu un attīstīties nākotnē.

Ik dienu mēs palīdzam klientiem pielāgoties riskiem, kas pastāv visā viņu piegādes ķēdē. Atbilstošs iepakojums samazina atkritumu daudzumu, apgrozījuma mazināšanos, veicina veselīgas darba prakses un nodrošina, ka tiek apmierinātas likumdošanas prasības attiecībā uz saskari ar pārtiku, kā arī citas prasības.

Ilgtspējīgas prakses un optimāla resursu izmantošana ir katras uzņēmējdarbības pamatā.

Un iepakojumi dod daudz šai ziņā, piemēram, ik reizi, kad ar iepakojuma palīdzību izdodas optimizēt produktu krāvumu uz paletes un to sadalījumu, rodas iespēja mazināt noliktavā aizņemto telpu un piegāžu skaitu, atslogojot arī ceļus.

Vēl vairāk, gofrētie iepakojumi ir pārstrādājami, un uzņēmums DS Smith atkritumu pārstrādes biznesā ir starptautiska mēroga līderis. Varat būt droši, ka mūsu dokumentācija ir kārtībā un ka mēs konstruējam iepakojumus, lai tie būtu optimāli drošības ziņā, lieki netērējot materiālus.

Mēs sniedzam praktiskus padomus jebkurā Eiropas valstī. Ja vēlaties vairāk uzzināt, kā pārvaldīt riskus ar iepakojuma palīdzību, sazinieties ar mums, vai lasiet tālāk par klientiem, ar kuriem mēs sadarbojamies jau tagad