Postavljanje standarda po pitanju vode

Istraživanje značenja DS Smithova učinka nulte stope vode do dostizanja cilja održivosti postavljenog za 2030. godinu i što to u praksi znači za naše dionike.

Površina planeta prekrivena vodom

70%

Zašto je voda važna?

Više od 70 % našeg planeta prekriveno je vodom. Međutim, voda nije uvijek nadohvat ruke. Neke države imaju problema s nedostatkom vode i sušama, dok druge imaju suvišak vode i problem s poplavama. To je problem koji je poznat svima diljem svijeta, a zabrinjava što će rizici povezani s vodom porastom globalne populacije i klimatskim promjenama možda postati još veći.

Voda je od presudnog značaja za većinu proizvodnih industrija, ili kao primarni resurs za industriju pića ili kao ključni element za postupke zagrijavanja i hlađenja. Zbog sve veće potrošnje proizvoda i usluga tvrtke moraju postići više s istom količinom vode.

Emma Ciechan, direktorica planiranja, upravljanja poslovnim rezultatima i održivosti, kaže:

Postotak vode koju koristimo obrađuje se i vraća u vodeni tok

80%

Voda je sve dragocjeniji resurs i moramo doprinijeti odgovornom upravljanju njezinim korištenjem. To nije važno samo za našu vlastitu proizvodnju nego i za ulagače i osiguravatelje. Ključno je da razumiju učinak poslovanja na lokalne izvore vode i njihovu izloženost budućim rizicima poveznim s vodom

U DS Smithu voda igra ključnu ulogu u procesu proizvodnje papira. Više od 80 % vode koju crpimo za vlastite potrebe vraća se na pročišćavanje putem vlastitih ili komunalnih postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda te se vraća u vodene tokove, svodeći tako sveukupni utjecaj na minimum. Preostala voda gubi se isparavanjem tijekom postupka izrade papira ili razrjeđivanjem škroba.

Što je učinak nulte stope vode?

U DS Smithu razvili smo viziju učinka nulte stope vode. Najjednostavnije rečeno, definiramo ga kao:

  • korištenje isključivo one količine vode koja nam je potrebna za naše proizvodne procese
  • upravljanje kvalitetom vode i ispuštanje otpadne vode putem procesa pročišćavanja i u skladu sa zakonskim normama
  • Briga i upravljanje našim korištenjem vode u područjima trenutačnog ili budućeg nedostatka vode

Ova tri elementa uvijek su bili dio naše dozvole za rad i našeg operativnog programa izvrsnosti. Međutim, u lipnju 2018. godine prvi puta smo se javno založili za ostvarenje ovih ciljeva kao dijela naših devet novih ciljeva održivosti:

Optimalna razina potrošnje vode po proizvedenoj toni recikliranog papira

6.5m3

  • Postizanje učinka nulte stope vode do 2030.

Pročitajte naše Izvješće o održivosti za 2018. godinu kako biste saznali više o naših preostalih osam ciljeva.

Naš akcijski plan

1. Učinkovitost pri korištenju vode

Na temelju referentnih vrijednosti industrije identificirali smo optimalnu razinu korištenja vode za tvornice recikliranog papira, koja iznosi 6,5 m3 po proizvedenoj toni. Tijekom sljedećih 12 godina radit ćemo na tome da sve naše tvornice funkcioniraju na toj optimalnoj razini ili ispod nje. DS Smithova tvornica Lucca u Italiji i tvornica Witzenhausen u Njemačkoj imaju dobru razinu uspješnosti u tom području.

U procesu daljnjih akvizicija tvornica kraftlinera, poput akvizicije tvrtke Interstate Resources, i u tim ćemo tvornicama odrediti prikladnu razinu potrošnje vode.  

2. Kvaliteta vode

Minimalni standard za sve naše lokacije, posebno za naše tvornice papira, jest upravljanje u skladu s dozvolama o pražnjenju otpadnih voda utvrđenim lokalnim okolišnim propisima. To je ujedno i minimum koji očekujemo od svih naših dobavljača. Aktivnosti ćemo usmjeriti na lokacije slabije učinkovitosti i nove akvizicije, no to neće isključiti lokacije koje već prelaze minimalne zahtjeve za kakvoćom vode.

3. Nedostatak vode

Moramo se pripremiti za potencijalne buduće scenarije sve veće nestašice vode, povezane s pritiscima klimatskih promjena i rasta stanovništva. Nakon provođenja globalne procjene rizika nedostatka vode na svih 250+ lokacija, uz korištenje metodologije Instituta za vodne resurse (WRI), razradit ćemo planove za ublažavanje za lokacije na područjima na kojima vlada nestašica vode.

Martin Mead, direktor Energetske učinkovitosti, komentira:

Važni čimbenici su kontrola naše potrošnje vode, usmjerenost na optimizaciju te vraćanje većine vode u vodene tokove unutar granica usuglašenosti. Potrebno je zadržati osjetljivu ravnotežu. Smanjenje potrošnje vode u početku će uštedjeti energiju, ali pokušaj trošenja premale količine vode može dovesti i do kemijskih problema te smanjiti ukupnu operativnu učinkovitost

Zadovoljenje potreba investicija, rizika i kupaca

DS Smith ne može utjecati na rizik od neočekivanih događaja povezanih s vodom. Međutim, ispunjavanjem tih ciljeva do 2030. godine možemo smanjiti naš ekološki utjecaj na prirodne ekosustave te poboljšati otpornost naših tvrtki kako bismo bili u mogućnosti održavati kontinuitet opskrbe ako do tih događaja dođe. To je ključno za osiguranje pravovremene i kompletne isporuke ambalaže nekima od najvećih robnih marki na svijetu.