Kružno gospodarstvo u pogonu

Bitan element svakog kružnog gospodarstva je suradnja – razmjena i rad s ostalim dijelovima nabavnog ciklusa kako bi se iz dostupnih ciklusa izvuklo ono najbolje. U kompaniji DS Smith na materijale gledamo kao na izvor unutar nabavnog ciklusa: ciklusa u kojem se materijali vrhunske kvalitete, koji nastaju u kvalitetnim tokovima recikliranja, vraćaju natrag u iste ili jednake proizvodne primjene.

Kompanija je dugo primjenjivala zatvoreni kruga recikliranja s papirom i kartonom, prikupljajući materijale, ponovno ih prerađujući u našoj tvornici papira i šaljući ih u naša postrojenja za pakiranje, s novim kartonskim kutijama vraćenim na police u 14-dnevnom ciklusu. Surađujući u svakoj fazi – oblikovanju, proizvodnji, logistici, maloprodaji, odnosima s potrošačima, recikliranju – resursi se mogu učinkovitije koristiti. To je učinkovitiji, ekonomičniji i ekološki prihvatljiviji pristup upravljanju resursima nego tradicionalni nabavni lanci.

Kompanija DS Smith narasla je u posljednje vrijeme, kako unutar vlastite organizacije tako i putem akvizicije, a tijekom tog procesa implementirala je tu filozofiju i na novim teritorijima. Akvizicijom grupe Duropack Packaging u svibnju 2015. u cjelinu je spojen cijeli nabavni ciklus za DS Smith u Hrvatskoj, od proizvodnje ambalaže do prikupljanja i recikliranja materijala. Grupa je integrirala tvornicu papira u Belišću u svoju Diviziju Paper dok je Divizija Recycling stekla prava na operacije prikupljanja u poduzeću Unijapapir, hrvatskom kompanijom za recikliranja s dugogodišnjim iskustvom. U diviziju Packaging kompanije DS Smith ušle su dvije lokacije za pakiranje, jedna u Belišću i u Bilkalnik u Koprivnici (koja je djelomično u vlasništvu tvrtke Biokalnik IPA), a Divizija Plastics preuzela je tvrtku za proizvodnju plastične ambalaže u Karlovcu, koja može koristiti recikliranu krutu plastiku za izradu nove plastične ambalaže, kao što su sanduci i kutije. To DS Smith čini jedinom kompanijom u Hrvatskoj koja može pružiti cijeli spektar usluga održive nabave ambalaže unutar vlastite organizacije – kružno gospodarstvo koje djeluje.

Unijapapir prikuplja za Fond hrvatske Vlade za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ambalažni materijal u cijeloj zemlji, što je hrvatski ekvivalent Uredbama Ujedinjene Kraljevine o otpadu i sustavu PRN (Obavijest o oporabi ambalažnog otpada, eng. Packaging Waste Recovery Note). Prošle godine je kompanija u svrhu recikliranja prikupila 100 000 tona papira, metala, stakla, plastike, folije i drvenih materijala. Prikupljanje kompanije DS Smith ciljano je usmjereno komunalnim i komercijalnim poduzećima i bavi se obradom svih prikupljenih materijala u granicama Hrvatske. Osamdeset posto prikupljenih materijala je papir ili karton, i predstavljaju glavni izvor sirovina za tvornicu papira u Belišću.

Shema Vlade obuhvaća dvije različite grupe. Prva je sustav za odlaganje ambalaže za pića, u kojem Vlada kompaniji plaća prikupljanje i pružanje usluga u četiri centra kojima upravljamo u Novim Dvorima, Osijeku, Splitu i Koprivnici. Druga grupa pokriva sve ostale materijale koji nisu obuhvaćeni shemom odlaganja, u kojoj Vlada plaća iznos subvencije kada se materijali prodaju domaćem prerađivaču.

Kao i u ostalim modelima kružnog gospodarstva, kvaliteta materijala je ključna ako se želi osigurati da se ostali dijelovi nabavnog ciklusa opskrbljuju iz stalnog, postojanog izvora iskoristivih resursa. Iskustvo nam pokazuje da usmjerenost zasebnom prikupljanju materijala stvara najveću kvalitetu i vrijednost materijala, a taj se pristup zadržava u svim zemljama u kojima radimo.

Naše razmišljanje o nabavnom ciklusu, koji našim kupcima pomaže ublažiti rizik, sniziti troškove i povećati prodaju znači da mi istražujemo kako naši kupci kupuju, koriste i raspolažu svojim resursima i kako njihove sustave učiniti učinkovitijima. Primjenom boljih sustava recikliranja u tvrtkama, kao što su upotreba posebne opreme, različitih spremnika i uredskih kutija koje omogućuju razne načine prikupljanja, karton i papir mogu stvarati veću vrijednost nego ako se prikupljaju putem mješovitog sustava. Proizvodnja čistog, visoko kvalitetnog kartona i papira za recikliranje može biti izvor prihoda onim tvrtkama koji ih prikupljaju na pravilan način.

Igor Kuleš, generalni direktor odjela Recycling u Hrvatskoj rekao je sljedeće: Ponašanje naših kupaca i svijest o pitanjima otpada brzo se mijenjaju. Oni danas razmatraju cijenu odlaganja otpada kako bi bili sigurni da će biti što je moguće manja i priznaju da odvojeni materijali imaju veću vrijednost kada se oporabljuju ili recikliraju. Odvajanje je iznimno važno jer značajno poboljšava kvalitetu materijala i smanjuje troškove.

U Hrvatskoj, DS Smith nudi širok spektar ambalažnih proizvoda i usluga, prilagođenih različitim potrebama kupaca. Međutim, uglavnom se nude tri glavna dizajna ambalaže: maloprodajna ambalaža i ambalaža već spremna za police, industrijska ambalaža i izložbeni elementi od valovite ljepenke namijenjeni prodajnim mjestima. Ambalaža mora odgovarati potrebama kupaca i biti prikladna svojoj svrsi, kao što mora posjedovati potencijal oporabe i recikliranja nakon što je poslužila za svoju prvobitnu upotrebu.

Igor Kuleš napominje: „Hrvatske tvrtke i poduzetnici svjesni su važnosti ambalaže i njenog utjecaja. Pokušavamo im pomoći na njihovom putu proizvodeći održivu ambalažu.”

Radimo s mnogo maloprodajnih trgovačkih lanaca i tvrtki za prodaju robe široke potrošnje brzog obrtaja (FMCG) u Hrvatskoj. To uključuje i domaće maloprodajne lance Tommy i Plodine, kao i više međunarodnih robnih marki kao što su Coca Cola, Lidl, Spar, Billa i Kaufland. Podravka, vodeća marka u prehrambenoj industriji u jugoistočnoj Europi je jedan od primjera recikliranja zatvorenog kruga, za koju Bilokalnik i Belišće Packaging isporučuju kutije, a Divizija Recycling prikuplja otpadni papir.

Od trenutka akvizicije, ulaganje u strojeve i opremu pomoglo je da se naglo poveća kvalitete materijala prikupljanih radi recikliranja. U diviziji Packaging, novi strojevi u tvornici doveli su do poboljšanja ponude za kupce, dok je tvornica papira Belišće ponovno pokrenula PM3, stroj za proizvodnju papira koji je u mirovanju od svibnja 2014. U roku od dva mjeseca obavljen je remont mehaničke i električne opreme, a stara je elektrana ponovno puštena u pogon, kapaciteti postrojenja za pripremu zaliha unaprijeđeni, a rukovatelji strojevima i pomoćno osoblje obučeni.

U Diviziji Recycling tri su skladišta za obradu otpada spojena u jedno, koji se nalazi u mjestu Novi Dvori, pokraj Zagreba. Lokacija je proširena  i potpuno restrukturirana, u njoj su zaposleni i zaposlenici iz preostala dva deponija smještena na lokacijama Podaupski i Sarajevska, te poboljšani radni uvjeti. Koncentrirana na jednoj lokaciji, kompanija ima bolji uvid u ukupnu kvantitetu i kvalitetu završnog proizvoda sa svim baliranim papirima klasificiranim prema CEPI standardima.

Zajedničkim radom s različitim elementima nabavnog ciklusa, resursima se upravlja učinkovitije i djelotvornije. Umjesto rada u izolaciji, naglasak se stavlja na razmjenu znanja i iskustva o procesu, od dizajniranja ambalaže do prikupljanja materijala kako bi ga se još jednom vratilo u ciklus. Ovaj pristup pravi je primjer kako kružno gospodarstvo može raditi u stvarnosti, pokazujući važnost stvaranja visoko kvalitetnih materijala za postojanu isporuku resursa proizvođačima, uz što je moguće dulje zadržavanje tih materijala unutar gospodarstva.