Safety-nollis.jpg

Turvallinen työympäristö on meille kaiken a ja o

Yhtenä arvonamme on ”Kannamme vastuumme”, joka kertoo, miten olemme ylpeitä siitä, mitä teemme ja miten huolehdimme asiakkaistamme, henkilöstöstämme ja meitä ympäröivästä yhteiskunnasta. Konkreettisesti teemme sitä monin tavoin, joista turvallinen työympäristö ja nollan tapaturman tavoitteleminen on yksi asia.

Jok’ikinen päivä teemme työtä sen eteen, että voimme ennaltaehkäistä tapaturmien syntyä ja mahdollistaa koko henkilöstöllemme kotiin lähdön työpäivän loputtua terveenä ilman tapaturmia.

Nolla tapaturmaa -foorumi myöntää vuosittain tasoluokituksia jäsentyöpaikoilleen, jotka ovat menestyksekkäästi edistäneet työpaikkansa työturvallisuutta. Tasoluokitukseen vaikuttavat mm. työpaikan työtapaturmataajuus sekä sattuneiden tapaturmien vakavuus, minkä lisäksi työtapaturmien tutkinta ja vaaratilanteiden ilmoitusmenettely tulee olla kunnossa. Olemmekin erityisen iloisia, että Nolla tapaturmaa -foorumi on myöntänyt työturvallisuuden tasoluokituksen myös meille ja sijoitumme hienosti tasoluokkaan II.

"Haimme tasoluokitusta nyt ensimmäisen kerran. Emme ole mukana luokituksen saamisen vuoksi, vaan siksi, että voisimme peilata omaa tekemistämme sekä saada ja jakaa ideoita turvallisen työkulttuurin aikaansaamiseksi. Meillä on vahva turvallisuuskulttuuri koko konsernissa, myös käytäntöjen ja ideoiden jakaminen oman toimialan ulkopuolella on erittäin tehokasta ja antoisaa", kertoo DS Smithin Suomen tehtaiden työturvallisuuspäällikkö Pertti Ovaska.

DS Smithin Suomen kuudella tehtaalla kalenterivuosi 2017 oli hyvin onnistunut turvallisuuden osalta. Tehdyt turvallisuutta parantavat investoinnit, koulutukset ja arkiset asiat näyttivät voimansa ja ilman poissaoloon johtaneita tapaturmia selvittiin 5 tehtaalla ja vain yhdellä tehtaalla, jossa poissa oloon johtaneet tapaturmat sattuivat, olivat ne onneksi hyvin lieviä.

"Varsin monella tehtaallamme olemme onnistuneet saavuttamaan jopa vuosien mittaisen jakson, jossa poissaoloon johtaneita työtapaturmia ei ole sattunut lainkaan. Tästä esimerkkinä Kuopion tehdas, jossa olemme toimineet ilman tapaturmia jo yli 9 vuotta, mutta jossa me teemme edelleen joka päivä työtä turvallisen työympäristön hyväksi", jatkaa työturvallisuuspäällikkö Pertti Ovaska

Systemaattinen työ turvallisen työympäristön eteen ja nolla tapaturmaa -ilmiön saavuttamiseksi jatkuu edelleen kaikilla DS Smithin tehtailla – myös Suomessa. Koska me kannamme vastuumme.