DSSmith-pullopakkaukset.jpg

Erotu eduksesi, kasvata kysyntää

Kuluttajien odotukset tuotteille ja ostotavat muuttuvat markkinan muuttuessa ja kaupan murroksessa. Kotimaisen alkoholilainsäädännön muutos on puolestaan synnyttänyt uusia mahdollisuuksia alalle. Yhteistä näissä molemmissa on, että edukseen erottuvat ratkaisut, jotka toimivat kaikissa vaiheissa, vaikuttavat yrityksen kykyyn tehdä tulosta.

Markkinatutkimusyhtiö Mintelin Euroopassa tekemän tutkimuksen ”Global food & drink trends 2018” mukaan yli puolet ihmisistä luottaa elintarviketuotteisiin, jos pakkauksesta selviää, missä tuote on tuotettu. Samassa tutkimuksessa korostuu pienempien pakkauskokojen ja mukaan otettavien pakkausten merkitys ostotottumusten muututtua useimmin tapahtuviksi, mutta kerralla pienemmiksi eriksi. Mintel toteaa myös, että uuden sukupolven kuluttajat, milleniaalit, kiinnittävät huomioita myös pakkausten välittämään viestintään, kun taas kauppiaiden silmissä hyllyvalmiit pakkaukset ja myyntiä tukevat POS-ratkaisut kasvattavat merkitystään entisestään.

Mitä tutkimuksen tulokset kertovat esimerkiksi kotimaisille pienpanimoille, joille alkoholilainmuutos avasi uusia mahdollisuuksia ulosmyyntiin? Miten he voivat tästä tiedosta hyötyä?

Kaikki tämä kertoo, miten selvä kilpailuetu syntyy pakkauksiinsa panostavalle yritykselle. Edelleen pätee erottuminen ja pakkausten toimivuus: Kun pakkaus erottuu edukseen ja houkuttelee kuluttajaa, kasvattaa se kysyntää. Ja kun samalla on huomioitu pakkauksen toimiminen koko toimitusketjussa, sen vastaaminen kuluttajien muuttuviin ostotottumuksiin ja kasvaviin vaatimuksiin, erilaiset pakkauskoot, lisääntynyt kiinnostus ympäristöasioihin ja jätteen määrän vähentämiseen, ollaan jo oikealla tiellä.

DS Smithin asiantuntijat ovat tässäkin asiassa oikeita kumppaneita toimintaansa kasvattaville yrityksille. Asiantuntemuksemme sekä PackRight® työskentelytapamme avulla asiakkaamme ovat saavuttaneet onnistumisia eri tavoin; myynnin lisääntymistä, kustannusten alentamista ja riskien hallintaa. Yhteen osa-alueeseen vaikuttava päätös voi vaikuttaa merkittävästi toiseen osa-alueeseen ja siten kokonaisuuteen.

Haluatko erottua eduksesi ja kasvattaa kysyntää?
Ota yhteyttä myyntiimme.