top wood.png

DS Smithin vastuullisuus kuidun hankinnassa

DS Smithin pääraaka-aine on kuitu. Yhtiön kiertotalouteen perustuvassa liiketoimintamallissa pyritään ensisijaisesti käyttämään kierrätyskuituja, mutta koska puukuitua ei voi kierrättää loputtomiin, aaltopahvituotteiden valmistuksessa tarvitaan aina jonkin verran ensikuitua.

Sitoumuksemme ympäristöasioihin liittyy voimakkaasti tapaamme työskennellä ja luoda vastuullista liiketoimintamallia. Pienennämme energiankulutustamme, vähennämme jätteen ja hävikin määrää sekä noudatamme tiukkoja eettisiä määräyksiä taataksemme suotuisimmat ympäristövaikutukset kaikessa toiminnassamme ja kaikissa logistissa ketjuissamme suunnittelusta tuotantoon ja hankinnasta kierrätykseen.

DS Smith uskoo, että vastuullisen ja kestävän metsänhoidon tukeminen on pakkausteollisuudelle strategisesti tärkeää.

Neitseellinen kuitu on vastuullinen raaka-aine vain, jos se hankitaan metsistä, joita hoidetaan tavalla, joka suojaa luonnonmetsiä sekä kunnioittaa työntekijöitä ja paikallisia yhteisöjä. Paras arvo syntyy, kun kuituja käytetään mahdollisimman monta kertaa. 

Sitoumuksemme

Jotta DS Smith pystyy jatkossakin tuottamaan kestävän kehityksen huomioivaa lisäarvoa sidosryhmilleen, kuitu on hankittava vastuullisista lähteistä.  Tämä on ensiarvoisen tärkeää, ja DS Smith suhtautuu asiaan erittäin vakavasti.

Vuoden 2016 alkupuolella esiteltiinkin kunnianhimoinen tavoite ja ohjelma:

Tavoitteena on, että jokainen konsernin yksikkö on huhtikuuhun 2018 mennessä Forest Stewardship Councilin (FSC®) sertifioima.

Tämän vahvistamiseksi DS Smithin  Packaging -liiketoimintaryhmä julkaisi vuonna 2017 ensimmäisen vastuullisen hankinnan sitoumuksensa, joka on luettavissa englanniksi: DS Smith Packaging Sustainable Paper Guideline.  

Ohjeistuksessa määritetään selkeästi, että sitoudumme toimittamaan asiakkaillemme vastuullisesti hankittua paperia, joka on joko kierrätettyä, tunnetun alkuperäketjun sertifikaatin saanutta tai omien due diligence -vaatimustemme mukaista. Asiakirja on toimitettu paperintoimittajille osoitukseksi siitä, että DS Smith pyrkii tuomaan toimittajatkin vastuullisuuden piiriin.

”DS Smithin tavoitteena on, että jokaisella yksiköllä, jossa tuotetaan puupohjaista kuitua, tulee olla vastuullisen metsänhoidon sertifikaatti. Isossa-Britanniassa FSC®-sertifiointi on paras osoitus vastuullisesta hankinnasta, ja se auttaa täyttämään asiakkaidemme jatkuvassa kasvussa olevan vastuullisesti hankitun kuidun kysynnän”, selittää Ison-Britannian Product Performance Manager Darren McGrath.

Sertifiointitavoitteen saavuttamiseksi tehty työ on erinomaisella mallilla. Elokuussa 2016 kaikista yksiköistämme 62 % oli FSC®-sertifioituja. Kuitenkin elokuussa 2017 DS Smithin Kestävän kehityksen raportissa voitiin todeta, että sertifioitujen yksiköiden osuus oli jo 85 %.

Asiakkaiden tarpeiden täyttäminen

Suurimpiin brändeihin ja jälleenmyyjiin kohdistuu kuluttajien kysynnän vuoksi jatkuva paine todistaa omien materiaaliensa vastuullisuus. Siksi ne vaativat enenevässä määrin pakkauksia, jotka on valmistettu kierrätysmateriaaleista tai vastuullisesti hankituista raaka-aineista. Monet DS Smithin asiakkaat ovat Consumer Goods Forumin kautta sitoutuneet vuoteen 2020 mennessä luopumaan metsäkatoa aiheuttavista tuotteista ja vaativat siksi todisteita siitä, että heidän käyttämänsä kuidut ovat peräisin vastuullisista lähteistä.

DS Smith pystyy täyttämään nämä asiakkaiden vaatimukset kaikissa Euroopan toiminnoissaan, sillä tavoitteenamme on, että 100 % käyttämästämme kuidusta tulee sertifioiduista metsistä vuoteen 2018 mennessä. Näin DS Smith hallitsee myös metsäkatoon liittyvää riskiä asiakkaiden puolesta ja pienentää myös liiketoiminnan riskiprofiilia sijoittajien silmissä.

Henkilöstömme rooli

Jokaisella työntekijällämme on tehtävästään riippumatta tärkeä rooli DS Smithin tavoitteiden ja päämäärien saavuttamisessa. Jokainen sertifioitu yksikkö on käynyt läpi tiukan prosessin, jossa on otettu käyttöön ohjelmistoja ja hallintajärjestelmiä, joilla seurataan paperiraaka-aineen matkaa yksikön läpi. Lisäksi yksiköissä suoritetaan säännöllisiä tarkastuksia.

Mitä nämä työntekijät sitten ajattelevat DS Smithin kuidun hankintaprosesseista?

Jenny Hörnander, Operations Development Manager, Ruotsi
Ruotsi on ollut 100 % FSC®-sertifioitu heinäkuun alusta lähtien. Aikaisemmin vain aaltopahvitehtaillamme oli FSC®-sertifikaatit. Nyt myös kaikki jalostusyksiköt ja Display -tehdas ovat sertifioituja, joten voimme tarjota kaikille DS Smithin asiakkaille Ruotsissa saman valikoiman. Sertifioinnin hyödyt ovat, että pystymme täyttämään kaikki asiakkaiden vaatimukset ja yksiköidemme auditointiprosessi on aiempaa tehokkaampi. — Jenny Hörnander, Operations Development Manager, Ruotsi

 

Darren McGrath, Product Performance Manager, Iso-Britannia
Alkuperäketjun sertifiointi on luotettava tapa jäljittää kuidun alkuperä loppukäyttäjältä metsään asti, ja siitä on tulossa asiakkaidemme perusvaatimus. Isossa-Britanniassa FSC®-sertifioituja yksiköitä on tällä hetkellä 29, mikä antaa meille hyvät mahdollisuudet täyttää asiakkaiden pakkausten vastuullisuutta ja kestävyyttä koskevat vaatimukset. — Darren McGrath, Product Performance Manager, Iso-Britannia

 

Se, että jokainen 19 tehtaastamme pystyy tarjoamaan vastuullisia tuotteita asiakkaillemme, on suuri saavutus. Se on vaatinut paljon työtä, ja olen ylpeä siitä, että saan osallistua DS Smithin vastuullisuusprojekteihin. — Annalisa Invernizzi, Paper Purchasing Manager, Italia

Tämä on vuoden 2017 Kestävän kehityksen raportissamme käsiteltäviä asioita selventävän ja niihin liittyvien ihmisten haastatteluja sisältävän artikkelisarjan toinen osa. Muita esimerkkejä toiminnoistamme sekä tämänhetkistä kuidun hankintaamme ja FSC®-sertifiointien tasoamme koskevia lukuja on vuoden 2017 Kestävän kehityksen raportissa.  
Uutista on päivitetty  12.2.2018 ja korjattu alkuperäisen uutisen käännösvirhe. Oikea teksti kuuluu "..tavoitteenamme on, että 100 % käyttämästämme kuidusta tulee sertifioiduista metsistä vuoteen 2018 mennessä."