designer-packaging.jpg

Pakendistrateegid

Olukorras, kus tooted liiguvad läbi äärmiselt keeruka tarneahela ja üha enam ületäitunud keskkondade, on tähelepanu osutamine pakendamisele üha suurenenud.

Uuenduste ja koostöö käigus arvestab meie strateegiline lähenemine meie kliendi majanduslike, sotsiaalsete ja keskkonnahoidlike vajaduste kõigi aspektidega. Alates tehasest kuni poeni - meie lahendused loovad kulutõhusa keskme konkurentsieelise saamiseks igas tarneahela faasis.

ME OLEME PAKENDISTRATEEGID 

Meie pakendi- ja stendistrateegid oma valdkondadeülese kogemusega tegutsevad koostöös meie klientidega, et pakkuda läbi pakendi tulemusi. Selle nimel aitame me neil luua suuremat läbimüükimadalamaid kulusid ja hallata riske.

Et saaksite võtta lainepapist viimast, on teil ligipääs meie laialdasele materjalivalikule, disainioskustele ja trükitehnikatele, mida toetavad meie pideva innovatsiooni programmid.  Ning tänu oskusteabele ja pakenditootmisele, mis on jagatud üle terve Euroopa, saame teid aidata igal pool, kus te ka ei asuks.

Stefano Rossi, DS Smithi pakendiosa tegevjuht.

Mina olen Stefano Rossi, DS Smithi pakendiosa tegevjuht. Õige strateegia, protsesside, tööriistade, oskuste ja entusiasmiga pühenduvad kõik organisatsiooni liikmed meie klientidele silmapaistva väärtuse loomisele. Mina olen pakendistrateeg.

— Stefano Rossi, DS Smithi pakendiosa tegevjuht.