Συσκευασία ηλεκτροστατικής εκφόρτισης

Η συσκευασία ηλεκτροστατικής εκφόρτισης (ESD) έχει ζωτική σημασία για την ασφαλή μεταφορά και αποθήκευση των περισσότερων ηλεκτρονικών προϊόντων.

Είναι ειδικά σχεδιασμένη ώστε να αποβάλλει τον στατικό ηλεκτρισμό, με αποτέλεσμα να διασφαλίζεται η ακεραιότητα των προϊόντων στο εσωτερικό του πακέτου. Για την πρόκληση του στατικού ηλεκτρισμού ευθύνονται μυριάδες παράγοντες όπως, μεταξύ άλλων, άλλες συσκευές, η τριβή ή ακόμα και οι καιρικές συνθήκες.

Η συσκευασία ESD αποτελεί επίσης μια ιδανική λύση για τις ηλεκτρονικές συσκευές: τα ολοκληρωμένα κυκλώματα κατασκευάζονται από ημιαγώγιμα υλικά, όπως το πυρίτιο, και μονωτικά υλικά, τα οποία μπορούν να σπάσουν αν εκτεθούν σε υψηλές τάσεις. Οι κατασκευαστές και οι χρήστες ολοκληρωμένων κυκλωμάτων πρέπει να λαμβάνουν προφυλάξεις και να χρησιμοποιούν τα σωστά υλικά συσκευασίας και τις κατάλληλες τεχνικές εκτύπωσης, προκειμένου να αποφεύγεται το συγκεκριμένο πρόβλημα.