page-banner-report.jpg

Έκθεση βιωσιμότητας 2021

Κάθε χρόνο δημοσιεύουμε μια ολοκληρωμένη έκθεση βιωσιμότητας που περιγράφει λεπτομερώς την πρόοδο σε σχέση με τους στόχους μας για τη βιωσιμότητα.

Η έκθεση βιωσιμότητας της DS Smith για το 2021 γνωστοποιεί την πρόοδό μας στην υλοποίηση της στρατηγικής μας για την Αειφορία Now and Next. Από τότε που ξεκινήσαμε τη συγκεκριμένη στρατηγική για την αειφορία, έχουμε σημειώσει τεράστια πρόοδο - αντικαθιστώντας προβληματικά πλαστικά, αφαιρώντας τον άνθρακα από τις εφοδιαστικές αλυσίδες και παρέχοντας καινοτόμες λύσεις ανακύκλωσης, καθώς αναβαθμίζουμε τις  λύσεις για τους πελάτες μας και την κοινωνία. 

Κεντρικά σημεία επιδόσεων 2020/21 

 • Το 100% των σχεδιαστών μας εκπαιδεύτηκαν στις αρχές του κυκλικού σχεδιασμού μας 
 • -4% μείωση του CO2e ανά τόνο παραγωγής σε σύγκριση με πέρυσι 
 • -23% μείωση του CO2e ανά τόνο παραγωγής σε σύγκριση με το 2015
 • -5% μείωση της απόληψης νερού ανά τόνο παραγωγής ομοειδούς χαρτιού σε σύγκριση με πέρυσι 
 • -32% μείωση των αποβλήτων προς υγειονομική ταφή ανά τόνο ομοειδούς παραγωγής χαρτιού σε σύγκριση με πέρυσι 
 • 37,5% γυναικεία εκπροσώπηση στο διοικητικό συμβούλιο της Plc 
 • -14% µείωση των ατυχηµάτων µε απώλεια χρόνου εργασίας (LTAs) σε σχέση µε πέρυσι 
 • 57 έργα βιοποικιλότητας που δρομολογήθηκαν στις τοπικές μας κοινότητες
 • Βελτίωση της βαθμολογίας ΑΑ MSCI σε σύγκριση με Α πέρυσι
 • Βελτίωση της βαθμολογίας Circulytics σε A- σε σύγκριση με πέρυσι B+

  Έκθεση Βιωσιμότητας 2021

 

Η έκθεση βιωσιμότητας 2021 είναι η πρώτη μας ενημέρωση προόδου από την έναρξη της στρατηγικής μας για την αειφορία "For Now and Next", η οποία επικεντρώνεται στις προκλήσεις βιωσιμότητας που αντιμετωπίζουμε σήμερα, καθώς και σε αυτές που θα επηρεάσουν τις μελλοντικές γενιές. 

Γιορτάζουμε την επίτευξη επτά από τους στόχους της στρατηγικής μας για τη βιωσιμότητα Now and Next, από την εκπαίδευση του 100% των σχεδιαστών μας στις Αρχές Κυκλικού Σχεδιασμού μέχρι την εφαρμογή σχεδίων μετριασμού της υδατικής καταπόνησης στο 100% των εργοστασίων μας που κινδυνεύουν από υδατική καταπόνηση. Διατηρήσαμε ότι το 100% των χαρτιών μας είναι ανακυκλωμένα ή με πιστοποίηση αλυσίδας επιτήρησης, το 100% των δασών μας διαθέτει πιστοποίηση δασικής διαχείρισης, το 100% των εργοστασίων μας εντός του πεδίου εφαρμογής μας διαθέτει πιστοποίηση FSC®, το 100% των εργοστασίων μας εντός του πεδίου εφαρμογής μας διαθέτει πιστοποίηση ISO 50001 και το 100% των εργοστασίων μας εντός του πεδίου εφαρμογής μας συμμετέχει σε κοινοτικές δραστηριότητες. 

Παρουσιάζουμε λύσεις συσκευασίας που ενεργοποιούν την κυκλική οικονομία, με μελέτες πελατών και συνεργατών για καινοτόμο, κυκλικό σχεδιασμό που παρέχει στους καταναλωτές μεγαλύτερες επιλογές και ευκολία, ενώ παράλληλα περιορίζει τις επιπτώσεις στον πλανήτη. 

Μοιραζόμαστε τον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνουμε τη σκέψη της κυκλικής οικονομίας σε ό,τι κάνουμε, από τους Δείκτες Κυκλικού Σχεδιασμού, οι οποίοι βοηθούν τους πελάτες μας να κάνουν πιο βιώσιμες επιλογές, μέχρι το Circular Ready, το νέο μέρος της πρότασης αξίας της συσκευασίας μας, το οποίο βοηθά περισσότερους πελάτες να αγκαλιάσουν την κυκλική οικονομία. 

Αναφέρουμε τις επιδόσεις μας όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, έχοντας μειώσει τις εκπομπές κατά 23% ανά τόνο παραγωγής σε σύγκριση με το 2015 και κατά 4% ανά τόνο παραγωγής σε σύγκριση με πέρυσι. Η επίδοση αυτή συμπληρώνει την ανακοίνωσή μας για έναν επιστημονικά τεκμηριωμένο στόχο μείωσης των εκπομπών κατά 40% ανά τόνο παραγωγής σε σύγκριση με το 2019 και τη δέσμευσή μας να επιτύχουμε καθαρές μηδενικές εκπομπές έως το 2050, αναβαθμίζοντας τα σχέδιά μας για την απαλλαγή από τον άνθρακα της κυκλικής μας επιχείρησης. 

Συζητάμε την ανάλυσή μας σχετικά με τις πιθανές μελλοντικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η κλιματική αλλαγή στις δραστηριότητές μας, έχοντας εφαρμόσει τις συστάσεις της ομάδας εργασίας για τις χρηματοοικονομικές γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με το κλίμα (TCFD). 

Σκεφτόμαστε τις προκλήσεις της προσαρμογής στην παγκόσμια πανδημία Covid-19 και το πώς συνεργαστήκαμε για να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον, ενισχύοντας την εστίασή μας στην υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία, ενώ παράλληλα διασφαλίσαμε ότι συνεχίζουμε να εξυπηρετούμε τους πελάτες μας. 

Και τέλος, δημοσιοποιούμε ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών και κοινωνικών δεικτών που καλύπτουν μια σειρά θεμάτων, παρέχοντας δεδομένα ESG που βοηθούν τους αναγνώστες να κάνουν τη δική τους ανάλυση των μη χρηματοοικονομικών επιδόσεων της DS Smith. Η έκθεσή μας είναι ευθυγραμμισμένη με το πρότυπο GRI και το πρότυπο SASB (Containers and Packaging), ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές στην υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας.