Η προσέγγισή μας για την αειφορία

Στην DS Smith η βιωσιμότητα είναι το θεμέλιο της συνολικής επιχειρηματικής μας στρατηγικής. Χτίζουμε μια καλύτερη επιχείρηση, επικεντρωμένη στην παροχή βιώσιμης αξίας σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μας. Για εμάς, η πραγματικά βιώσιμη αξία βρίσκεται όταν εξισορροπούμε τις ανάγκες της Επιχείρησής μας, του Περιβάλλοντος και των Ανθρώπων μας.

Η βασική μας δραστηριότητα είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή καινοτόμων λύσεων βιώσιμης συσκευασίας που λαμβάνουν υπόψη ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Μέσω του σχεδιασμού και της καινοτομίας προϊόντων, της προμήθειας πρώτων υλών, των εργασιών παραγωγής, του κύκλου προμήθειας των πελατών μας, του τέλους ζωής της συσκευασίας και της ανακύκλωσης, αναγνωρίζουμε ότι οι δραστηριότητές μας έχουν τόσο άμεσο όσο και έμμεσο αντίκτυπο.

Demonstrating our commitment to operating ever more responsibly and delighting our customers, we value the chance to have our performance assessed by external organisations and benchmarks. We make annual submissions to the Carbon Disclosure Project (CDP), EcoVadis and are SEDEX AB members. We are also listed on several environmental, social, governance (ESG) investment indices such as FTSE4Good and VigeoEiris.

We have nine ambitious, long-term, sustainability targets. It is through delivering against these targets that we look to achieve our corporate goal to lead the way in sustainability:Packaging impact

  • Manufacture 100 per cent reusable or recyclable packaging by 2025, and grow our net positive recycling position.

Fibre sourcing

  • Use 100 per cent recycled or chain of custody certified papers by 2020.

Supplier standards

  • Ensure 100% of our suppliers comply with our sustainability standards by 2025

Carbon and energy

  • Reduce our CO2e emissions by 30 per cent per tonne of production by 2030, against a 2015 baseline.

Water stewardship

  • Achieve zero water impact by 2030.

Waste and recycling

  • Send zero waste to landfill by 2030.

Responsible employer

  • Build a diverse, engaged and respected workforce.

Responsible neighbour

  • Engage in community programmes at 100 per cent of our sites by 2020.

Health and safety

  • Zero accidents.
  • Vision zero harm.

Find out more about our targets here.