Hvor affald altid er en ressource

Hos DS Smith har vi fokus på at beholde vores materialer i forsyningskæden så lang tid som muligt, og vi sikrer os, at de bliver udnyttet optimalt.

I den femte ud af de otte artikler om vores bæredygtighedsvurdering står der:

Affald defineres typisk som slutdestinationen for ressourcer, som betragtes som færdigudnyttede og uden yderligere nytteværdi. Hos DS Smith er affald imidlertid et potentiale.

Bæredygtighed

Hos DS Smith sætter vi en ære i at maksimere genanvendelses- og genvindingssystemer.

  • DS Smith har genanvendt og udvundet over fem millioner tons materiale fra lossepladser i hele Europa.
  • Mængden af affald til deponering er siden 2011 reduceret med 13 % i hele DS Smith – vi er på sporet mod vores 2020-mål, en reduktion på 20 %.

Hvert ton genanvendte papirfibre, vi indsamler, medfører et behov for at høste ét tons oprindeligt råmateriale. Og hvert stykke plastik, vi genanvender, reducerer behovet for at fremstille nyt plastik af råolie.

At gøre vores eget affald til en ressource

Det mest åbenlyse, opskalerede eksempel på cirkulær økonomi og affald som en ressource hos DS Smith er den måde, vi har integreret hhv. genanvendelse, papir og emballeringsproces i et lukket kredsløb. Pap, gamle foldekasser af bølgepap, overskydende paprester fra de forskellige fremstillingsprocesser samt en række andre papirkvaliteter er DS Smiths primære råmateriale.

Dette samarbejde er så tæt, at DS Smiths emballeringsfabrik i Eerbeek, Holland, transporterer sine overskudspaprester igennem et rør til den nærliggende papirmølle De Hoop, så de kan blive lavet om til papir igen. 

Ligeledes har de fleste fabrikker i plastikafdelingen male-og genanvendelsesfaciliteter, som regelmæssigt bearbejder overskydende rester fra fremstillingsprocessen, beskadigede produkter og affald fra kunder. Flere helt selvstændige mobile genanvendelsesenheder tilbyder også genanvendelsesydelser til nogle af de største drikkevarekoncerner i verden.

Affald bruges imidlertid også på en række andre kreative måder i virksomheden.

At skabe fornyelse ved hjælp af affald

  • Støv fra to engelske emballeringsfabrikker blandes i Eden-projektet med komposteret fødevareaffald, og blandingen tilsættes jorden i de botaniske haver. Dette samarbejde vandt en Green Apple Award i 2016. Læs mere her.
  • Overskydende paprester fra fremstillingsprocesserne bliver brugt til strøelse til heste og andre bondegårdsdyr gennem oprettelsen af BedKind, et nyt erhvervsrettet initiativ i Storbritannien. Læs mere her .
  • Snavset og brugt skumemballage indsamlet fra kunder kan laves om til kegler.  Skummet deles i mindre stykker, komprimeres på stedet og sendes derefter til eksterne produktionssteder for at blive lavet om til kegler.

Der er brug for højkvalitets-genanvendelse

DS Smith anerkender, at vi ved at anvende affaldshierarkiet i både vores egne og kundernes produktprocesser kan reducere affaldsmængden og sikre, at alle materialer, der kan genanvendes, faktisk også bliver genanvendt.

Det er derfor, DS Smiths Recyclingafdeling er så fokuseret på kvaliteten af de genanvendte materialer.

Tim Price

Dette er den femte artikel i en serie på otte, hvor vi udforsker de emner, der er lagt vægt på i vores Bæredygtighedsvurdering for 2017. For at se andre studier af det fantastiske arbejde, der gøres overalt i virksomheden, eller for information om vores genanvendelses- og affaldsresultater, så se vores Bæredygtighedsvurdering 2017.

Læs artikel 4 af 8 om transparente forsyningskæder her