shelf-supermarket.jpg

Impact-centre – hvad er det for noget?

Lær at vurdere jeres emballagers egenskaber i hvert af logistikkædens trin helt frem til sandhedens øjeblik, hvor forbrugeren beslutter sig for, hvilket produkt denne vil købe.

På et Impact-centre opbygger vi virkelighedsnære omgivelser, hvor I kan danne jer et førstehåndsindtryk af, hvilke fordele en optimal emballage kaster af sig, hvad enten det drejer sig om emballering, lagerhåndtering eller distribution – eller inde i butikken under forbrugernes kritiske blik. 

Et Impact-centre er IKKE et udstillingslokale! Der er tale om et sted, hvor I kan udforske bedste emballagepraksis, få inspiration udefra og omsætte det indlærte i samtlige kritiske punkter.  Der er tale om et sted, hvor I populært sagt kan pille, rode, rage og kigge, så jeres idéer står klare og tydelige for alles øjne.

Gennem seminarer skræddersyede til jeres interesser hjælper vores emballagestrateger jer ved at udfordre jeres tankegang og forudfattede meninger, så I indser, hvor meget mere I er i stand til at opnå gennem det rigtige emballagevalg.  I fællesskab prioriterer vi mulighederne for at øge salget , trimme logistikkædeomkostninger og håndtere risici.  Vi drøfter løsninger, der imødekommer samtlige de identificerede udfordringer. 

Besøg ét af vores syv europæiske Impact-centre og find ud af, hvad Impact-centrene og logistikkædetankegangen kan gøre for jeres virksomhed.

Et voksende net af syv europæiske Impact-centre 

  • Contact
  • Services
  • More