"Fremragende stimulus, der synliggjorde vores udfordringer og gav os mulighed for at udforske løsninger i form af prototyper og prøver, som hjalp os med at sætte dagsordenen for vores fremtidige emballage"

Emballagechef

"Impact-centret er en virtuel verden, hvor tankerne kan få frit løb og dermed fremprovokere kreativitet med et kommercielt fokus."

Indkøbsdirektør

"Butiksmiljøet gjorde det muligt for os at udforske anvendelsesmulighederne i et 'rigtigt' butiksmiljø og at sætte os i vores forbrugeres sted og indhente vigtig viden"

Mærkevareansvarlig

"Fantastisk og fordybende butiksoplevelse"

Kreativ direktør

  • Indkøbsdirektør
  • Mærkevareansvarlig
  • Kreativ direktør

Hvorfor deltage?

Besøg et Impact-centre og få inspiration til, hvordan emballage kan bidrage til opfyldelse af virksomhedens strategiske målsætninger.

DS Smiths kunder gennemfører seminarer på Impact-centrene for at afprøve deres idéer i virkelighedstro logistikkæde -omgivelser, hvad enten der er tale om butiksleddet eller andre steder.

På jeres eget skræddersyede seminar kan I udfordre og forandre jeres måde at anskue emballager på. 

Er der virkelig bare tale om en omkostning?  Eller kan emballager i virkeligheden gøres til et stærkt værktøj til at opnå enkonkurrencemæssige fordele – et led i jeres løbende tilpasning til en verden i forandring. 

Noget af det, som I sikkert gerne vil udnytte muligheden for at eksperimentere med, er:

  • Støtte til og forbedring af jeres markedsføring  og dennes relation til forbrugerne
  • Forøget afsætning i butikkerne gennem tilgængelighed og sortimentsbredde ved at gøre jeres produkter nemme at se og købe eller ved at tiltrække forbrugernes opmærksomhed med opsigtsvækkende lanceringer og kampagner
  • Tilpasning til et forbrugermarked i hastig forandring, hvor der hele tiden kommer nye butikskæder til, mens andre bukker under, for slet ikke at tale om den helt anderledes dynamiske e-handelssektor
  • Tilpasning til forbrugernes skiftende adfærd
  • Nedbringelse af omkostninger til emballering, lagerhåndtering og distribution samt forøgelse af dækningsbidrag, indtjening og potentiel kundekreds
  • Erkendelse af, hvordan I kan indgå i et miljørigtigt retursystem for bølgepapemballager
  • Styr på risiciene i jeres logistikkæde og udformning af fremtidsplaner.

Inspirerende, motiverende, meget organiseret, godt forberedt, gode faciliteter.