packaging-sketch.jpg

Hvordan kommer I videre?

For mange af deltagere er besøget på et Impact-center kun begyndelsen. Når I har fordøjet indtrykkene, kan vi med udgangspunkt i jeres idéer tage fat på arbejdet med at forbedre jeres emballager.

Ikke så sjældent bliver inspirationen fra et seminar på et Impact-center efterfølgende ført ud i livet på ét vores PackRight-centre. 

PackRight-centrene udgør omdrejningspunktet for DS Smiths ekspertise og kreativitet. I dynamiske omgivelser inddrages kundens medarbejdere i gruppedebatter, der munder ud i kravspecifikationer. Og bagefter kan kravspecifikationerne danne grundlag for en fælles forståelse af succeskriterierne og dermed en målrettet brainstorming. 

PackRight-centrene og emballagestrategerne arbejder efter DS Smiths systematiske firetrinstilgang, der munder ud i en teknisk og økonomisk optimal emballage henset til de krav, den realistisk set skal opfylde. 

Så hvad enten I er ude efter lavere omkostninger, øget afsætning eller strammere risikostyring, er vores PackRight-centre i besiddelse af den nødvendige ekspertise for at følge jeres projekter frem til en vellykket implementering.  Så indser I med ét, hvor meget emballagen betyder for indtjeningen.

Der skal strategisk tænkende emballagespecialister til at skabe resultater.