collaborative-approach2.jpg

Fælles udfordringer – fælles målsætninger

Ved fælles hjælp når vi erkendelser og finder frem til emballageløsninger, der bidrager til at øge jeres afsætning samt nedbringe jeres omkostninger og forretningsmæssige risici.

Standardemballager uden skelen til den konkrete virksomhed dur simpelthen ikke.

De bedste emballager er og vil altid være skræddersyede.  De giver håndgribelige resultater, uanset om I lægger vægt på fastholdelse af kunder, tiltrækning af ny kunder, nemmere tilgængelighed, forebyggelse af skader eller nedbringelse af distributionsomkostninger. 

Det er det, vi forstår ved logistikkædetankegangen.  Den helt rigtige emballage skaber resultater igen og igen hele året rundt, når I emballerer jeres produkter.

Omdrejningspunktet for PackRight-tilgangen hedder samarbejde

Det er det, vi beskæftiger os med på samtlige PackRight-centre hver eneste dag året rundt. Vi kalder det for PackRight.  Det er en etiket, vi har valgt at sætte på vores særlige måde at arbejde på: Vi samarbejder med jer om at nå de resultater, I har brug for. 

For at skabe bedst mulige forudsætninger for et vellykket brug af PackRight-tilgangen har vi udarbejdet et antal innovationsværktøjer og -faciliteter. Det er her, vores Impact- og PackRight-centre indgår. 

Et seminar på et Impact-center skræddersyet til jeres særlige interesser er en enestående mulighed for populært sagt at pille, rode og rage ved emballagen i samtlige logistikkædens trin.  På PackRight-centrene har vi mulighed for at gennemføre interaktive seminarer, hvor vi gennem konstruktiv dialog opstiller de succeskriterier, der kendetegner den ideelle emballageløsning for jeres virksomhed. Når først succeskriterierne er på plads, bliver I støttet i processen med at fastlægge den for jeres formål bedste emballageløsning af vores dedikerede specialister med deres teknologisk førende værktøjer.

Vejen frem til den optimale emballage følger DS Smiths systematiske firetrinstilgang

 

insights-featured3.jpg

Vi afdækker jeres prioriteter og finder ud af, hvad emballagen skal leve op til i hver af snitfladerne samt i den enkelte funktion

pack-development.jpg

I fællesskab formulerer vi kreative idéer, afdækker deres fordele og ikke mindst svagheder og holder dem op mod hinanden, så vi ender med et gennemtænkt koncept

review-validate.jpg

Sammen aftester og analyserer vi forslagene

implement.jpg

Jeres emballage sættes i produktion og leveres til jeres pakkeri! Derefter følger vi op på, om den lever op til forventningerne

Et solidt og voksende net bestående af syv Impact- og PackRight-centre fordelt over Europa

  • Contact
  • Services
  • More