Ochrana přírodních zdrojů

I nadále budeme pečovat o lesy a jejich biodiverzitu

Budeme používat minimální možné množství přírodních zdrojů, využijeme inovace a design, abychom zákazníkům ukázali, že méně je více.

DNES... 

Do roku 2025 optimalizujeme využití vláken v individuálním dodavatelském řetězci u 100% našich nových obalových řešení

Jak?

  • Optimalizací našich naše návrhů obalů prostřednictvím našeho hlavního programu výkonnosti balení (PACE)
  • Analýzou dodavatelských řetězců a dat zákazníků a optimalizací životního cyklu jednotlivých krabic
  • Zahrnutím požadavků na optimalizaci vláken do vývoje každého nového produktu

V BUDOUCNU...

Do roku 2030 máme za cíl optimalizovat použití každého vlákna v každém dodavatelském řetězci

Jak?

  • Spoluprací se zákazníky na přesné kvantifikaci požadavků na výkon
  • Vývojem inovativních nástrojů pro pochopení dodavatelských řetězců zákazníků a segmentů trhu
  • Zahájením optimalizace vláken v individuálních dodavatelských řetězcích pro všechny návrhy balení

PŘÍPADOVÁ STUDIE - Chráníme světové lesy

Bez použití panenských dřevěných vláken by světu by došla recyklovaná vláknina za 6-18 měsíců. Zavázali jsme se, že v našich produktech budeme používat pouze 100% recyklované nebo certifikované papíry z udržitelných zdrojů a že 100% našich závodů má platnou certifikaci FSC® (FSC-C111790) Chain of Custody. Zodpovědně obhospodařujeme všech 14 000 hektarů lesů, které vlastníme a zavázali jsme se k dosažení certifikace udržitelného lesního hospodářství do roku 2021. Jsme členy Forest Stewardship Council® podporujeme našeho největšího dodavatele papíru v jeho závazcích v oblasti udržitelného lesnictví a biologické rozmanitosti. Také jsme poskytli lesnické vzdělání a další podporu nezávislým místním vlastníkům půdy a budeme nadále uplatňovat náš zákaz využívání vláken z kterékoli z 12 vysoce rizikových zemí.

JAK UPLATŇUJEME NÁŠ ÚČEL

Máme udržitelnost v srdci

Umíme vyrobit, použít, odebrat zpět a zrecyklovat kartónové obaly běhen 14 dní. Jsme ambiciózní ve využívání inovací k řešení některých z nejsložitějších výzev udržitelnosti na světě.

Rozvíjíme správné strategie

Naši specialisté úzce spolupracují se zákazníky aby porozuměli jejich potřebám. Společně nacházíme způsoby, jak využít dnešních příležitostí k efektivnímu dodávání produktů.

Prozkoumejte naše další cíle

Strategie udržitelnosti Pro dnešek a pro budoucnost