Times Raconteur Q&A

Minulý měsíc poskytla Isabel Rocher, vedoucí řešení elektronického prodeje společnosti DS Smith, rozhovor deníku The Times o budoucnosti obalového průmyslu, konkrétně o budoucnosti elektronického prodeje. Zde vám předkládáme hlavní body tohoto rozhovoru:

  1. Jaké jsou v dnešní době priority v oblasti vývoje obalů pro elektronický prodej? 

V určitém směru mají internetoví prodejci stejné priority jako tradiční obchodníci: 1) ochrana 2) značka 3) udržitelnost. Ale „způsob“ zajištění těchto priorit se může velmi lišit.

Při tradičním prodeji je úkolem obalu přesvědčit zákazníka ke koupi výrobku z regálu – při nákupu přes internet je to o zkušenosti při rozbalování doma, o maximalizaci prožitku při prvním fyzickém kontaktu zákazníka s výrobkem a značkou.

Co se udržitelnosti týče, mnoho obalů elektronického prodeje přepravuje až 50 % vzduchu, což znamená více materiálu a méně efektivní logistiku a využití skladovacího prostoru. V tomto směru je mnoho, co zlepšovat. Naše technologie Made2fit se snaží tento problém převážení vzduchu odstranit vytvořením obalů správné velikosti, které výrazně omezí pohyb výrobku a přispějí tedy ke snížení pravděpodobnosti jeho poškození.

          2. Drží inovace v oblasti obalů pro elektronický prodej krok s všeobecným rozvojem internetového prodeje?

Ne, obaly zaostaly, ale to se rychle mění. Společnost DS Smith spolupracuje s internetovými prodejci, aby jim ukázala, že obaly nepředstavují náklady – ve světě, kde online objednávky musí na své cestě přestát občas až 50 přestupních míst, se jedná o konkurenční výhodu. Naše nová technologie DISCS je klíčovou inovací – přesně simuluje dodavatelský řetězec internetového prodeje prostřednictvím napodobení jednotlivých částí cesty výrobku a poskytuje prodejcům jistotu, že obaly odolají náročným podmínkám a nástrahám dodavatelského řetězce.

       3. Co je pro internetové prodejce největším problémem v oblasti udržitelnosti?

Problémem zůstává kritika nadměrného množství obalového materiálu a jedná se o složitý úkol pro obalový průmysl. Pro internetové prodejce a stratégy v oblasti obalů je klíčové spolupracovat na vytváření obalů, které jsou maximálně efektivní ve smyslu využití prostoru, i když je společně zasíláno množství různých předmětů.

      4. Jakým způsobem ovlivní nárůst online nakupování snahy internetových prodejců o udržitelnost?

Zajištění udržitelnosti není jen o obalech. Zásadní je také efektivní přeprava, což může být pro internetové prodejce, jejichž zákazníci očekávají doručení do 24 hodin, náročné. Dobrý obal ovlivňuje celý dodavatelský cyklus a výhody efektivnějšího dodavatelského cyklu se dále sčítají.

      5. Jak jste vnímala přístup k vývoji obalů u společnosti Amazon v době vaší působnosti v této firmě?

Mnoho internetových prodejců, včetně společnosti Amazon, se obrací na firmy zabývající se výrobou obalů s žádostí o zrevidování složitostí jejich dodavatelského řetězce a umírnění jejich dopadu na životní prostředí.

Zásadní je přístup směřující k optimalizovanému obalu zajišťující bezpečnou přepravu výrobků, nižší náklady na dopravu, mírnější dopad na životní prostředí a nižší množství obalového odpadu.

      6. Kde se nyní nacházíme s ohledem na multikanálové obaly?

Mojí představou je, že optimalizované, multikanálové obaly se stanou nedílnou součástí integrovaných dodavatelských řetězců a multikanálové nákupní zkušenosti.

Tato vize poskytuje internetovým prodejcům a značkám mocné řešení, které plní funkci v regálech, online i v rámci všeobecné distribuce.