Prohlášení DS Smith ke Covid-19

Bezpečnost našich lidí je pro nás tou nejvyšší prioritou a úzce spolupracujeme s místní samosprávou a národními vládami, abychom zajistili dodržování veškerých pokynů zavedených na regionální nebo národní úrovni.

V této obtížné době intenzivně pracujeme na podpoře našich zákazníků po celém světě, zejména těch, kteří dodávají nezbytné zboží, jako jsou potraviny a lékařské potřeby. V současné době nezaznamenáváme žádné výrazné narušení naší výroby způsobené koronavirem a i nadále situaci pečlivě sledujeme.

Máme zpracovány důkladné plány pro případ, že by docházelo ke zhoršování tohoto problému a budeme i nadále informovat naše lidi a zákazníky o jakékoli změně. 

Prosíme všechny naše zákazníky, aby se obraceli na naše obchodní zástupce se všemi dotazy týkajícími se produktů a služeb. Jsme i nadále odhodláni splnit všechny závazky a zároveň zajistit bezpečnost našich zaměstnanců a současně plnit pokyny státní správy ve vaší oblasti.