trays

Podloge

Naše podloge od valovitog kartona služe kao jedinica za slaganje, uključujući gornji sloj koji pomaže da se proizvod u tranzitu očuva i zaštiti.

Podloge od valovitog kartona predstavljaju fleksibilna rješenja za ambalažu za konzerve, boce, podloge i vrećice na linijama i za automatsko i za ručno pakovanje. S odgovarajućom štampom i strukturnim dizajnom, oba stila pakovanja mogu doprinijeti porastu prodaje u radnjama, vizuelno privući kupca i pružiti podršku vašem proizvodu.

Podloge kao praktična reklama

Funkcije podloge se u mnogo slučajeva podcjenjuju. Ona prvo treba zadovoljiti osnovne zahtjeve dobre ambalaže za transport, kao što su mogućnost slaganja i očuvanje proizvoda. Kao drugo, podloge će se također upotrebljavati u komunikaciji, uvozit će se direktno u radnju i odmah slagati na policu.

Industrije koje upotrebljavaju podloge imaju vrlo zahtjevne strojeve za punjenje i podizanje, što znači da podloga mora biti optimizirana tako da zadovolji zahtjevne procese. S ili bez štampe, od malih do velikih formata, nudimo standardna ili prilagođena rješenja koja odgovaraju vašim potrebama.