top sust review 4.png

Rješavanje ciklusa snabdijevanja

U kompaniji DS Smith imamo jedinstveni pristup optimizaciji našeg poslovnog modela zatvorenog kruga i koristimo svoju stručnost za stvaranje održive jednostavnosti u inače komplikovanim lancima snabdijevanja Mi to zovemo ‘Osmišljavanje lanca snabdijevanja’.

Članak 3 od 8 Izvješća o održivosti:

Koristeći stručnost od dizajna do proizvodnje i snabdijevanja do reciklaže, DS Smith nudi održiva rješenja za ambalažu koja razmatraju kompletne potrebe kupca za amblažom. Kroz kvalitetniju reciklažu i proizvodnju papira zadovoljavaju se zahtjevi za kvalitetom i performansama, ne koristeći više materijala nego što je potrebno.

Zaposleni iz različitih poslovnih oblasti dijele iskustva kako oživljavaju osmišljavanje ciklusa snabdijevanja.   

Inspirisanje kupaca

Počinjemo od kupca. Diljem Evrope PackRight i Impact Centri pokazuju važnost materijala i dizajna. Revolucionarne tehnologije kao što su Made2fitiDISCS™omogućavaju kupcima da se suoče sa novim izazovima u jednom od najpromjenjivijih lanaca snabdijevanja od svih, e-trgovini.

„Pronalaženje ravnoteže između zaštite ambalaže i ograničavanja količine korišćenih materijala je stalni izvor brige za trgovce u maloprodaji“, rekla je Izabel Rošer, šef rješenja za e-trgovinu „Kupci takođe ne žele da dobiju slomljenu robu ili moraju da se bave viškom ambalaže“

Osiguranje visokokvalitetnog snabdijevanja

Kao vodeći evropski reciklator kartona i papira, koji svake godine upravlja sa više od 5,2 miliona tona vlakana, uloga Odseka za reciklažu je pronalazak visokokvalitetnih vlakana za snabdijevanje papirnih mlinova kompanije DS Smith. 

Rigorozni testovi kvaliteta papira i doslijednosti kroz PACE su vitalni da bi se osigurala proizvodnja pouzdanog papira i ambalaže. Ovo se u velikoj mjeri oslanja na dobijanje odgovarajućeg kvaliteta reciklata po odgovarajućoj cijeni.

„Što bolje funkcioniše proces dekontaminacije, čistiji je papir koji se nudi mlinu“, objašnjava Todor Kostadinov, mašinski operater u Trakia Mill, Bugarska. „Reciklaža je budućnost naše planete i ponosim se što joj doprinosim“.

Očekivanja kvaliteta se uvjek povećavaju. Strogi zahtjevi za izvoz u Kinu predstavljeni su u našim scenarijima razmišljanja o budućnosti za 2025, a industrija ih već doživljava. 

Proizvodnja ambalaže

Na kraju, Odjeljenje ambalaže stvara kutije od valovitog kartona koje su glatke i atraktivne, spremne za maloprodaju, brzo se raspakuju i lako recikliraju - vraćajući se na početak ciklusa snabdijevanja. 

„Prenosimo papirne kaleme kroz korugatore i transormatore“, kaže Mika Nieminen, operaterka iz fabrike Tampere Box, Finska. „Trudim se najbolje što mogu da pravim sigurne proizvode visokog kvaliteta i da radim održivo trošeći što je manje moguće i koristeći vodonepropusne boje. Sjajno je biti deo ciklusa snabdijevanja!“

Pogled u budućnost

Cirkularni poslovni model kompanije DS Smith i vodeće inovacije u industriji će osigurati nastavak održivog rasta poslovanja. Vlakna stalno kruže tokom radnog ciklusa da ponovo stvore vrijedne proizvode, sa minimalnim otpadom i domino efektom efikasnosti u lancima snabdijevanja potrošača.

Da biste zaronili dublje u naš poslovni model, pogledajte naš filmKutija po kutija za 14 dana.

Ovo je treći članak u seriji od osam dijelova u kome želimo da istražimo te probleme i razgovaramo sa ljudima koji su bili uključeni u upravljanje temama istaknutim u našem PregleduPregled održivosti za 2017  Pročitajte više o mjerama koje su preduzelii različiti pogoni za poboljšanje našeg ciklusa snabdijevanja i kako se pridržavamo ciljeva Cirkularne ekonomije EU, pogledajte naš Pregled održivosti za 2017.