Asocijacija 4evergreen je objavila novi protokol za evaluaciju reciklabilnosti

Kao ponosna članica asocijacije 4evergreen, sa zadovoljstvom podržavamo beta verziju „Protokola za evaluaciju reciklabilnosti”.

Ova značajna alatka će nam pomoći da unapredimo i harmonizujemo ceo lanac vrednosti i način na koji vršimo evaluaciju reciklabilnosti postojećih i budućih ambalažnih proizvoda. Na izradi ovog dokumenta radilo je 75 eksperata i on sadrži rezultate iz više od 50 konkretnih testiranja reciklažnih rešenja u okviru kojih je korišćeno skoro 100 različitih uzoraka. Dokument je sada u celosti dostupan i može se preuzeti na veb-sajtu alijanse 4evergreen.

Procenite pojedinačne ambalažne proizvode

Ova beta verzija je spremna za upotrebu i koristiće se za kvantitativnu i kvalitativnu procenu pojedinačnih ambalažnih proizvoda napravljenih od celuloznih vlakana, nakon čega će se oceniti njihova podobnost za potrebe reciklaže u standardnim fabrikama. Povratne informacije korisnika biće od suštinskog značaja za optimizaciju ove beta verzije na osnovu koje će biti izrađena prva kompletna verzija i koja će postati sastavni deo budućih verzija.

Nova verzija biće predstavljena tokom 2023. godine

Eksperti iz asocijacije 4evergreen već uveliko rade na proširenju protokola kako bi obuhvatio evaluaciju reciklabilnosti za deinking flotaciju i specijalizovane fabrike, na osnovu testiranja koje ova asocijacija trenutno sprovodi. Ažurirane verzije biće predstavljene tokom 2023. godine.

Asocijacija 4evergreen je udruženje koje okuplja različite industrije i ima preko 100 članica koje predstavljaju ceo životni ciklus ambalaže na bazi vlakana, počev od šuma i dizajnera, preko proizvođača i vlasnika brendova, pa sve do firmi koje se bave recikliranjem. Sve one međusobno dele stručna znanja prilikom razvijanja alatki i smernica kako bi ovaj sektor bio još više održiv. Njihov je cilj da do 2030. godine ostvare stopu reciklaže od 90% u segmentu ambalaže na bazi vlakana.