DS Smith Brand Logo: Rapak
rapak bag in box beer packaging new alternative to beer kegs

Bag-in-Box за Бира

Вкус директно от пивоварната.

Торбите “bag in box” (BIB) за бира на фирмата Rapak са новата алтернатива на традиционно използваните кегове . При използването BIB  в комбинация със система за газиране draftstream™  разрешават много от проблемите, свързани с  разливането на наливна бира от традиционните кегове.

Хигиената и вкусът са ключови фактори , които могат да променят вкуса на наливната бира. Опаковките за бира на фирма Rapak имат решение на тези два проблема!

;>>Изтегли Брошураи Ръководство „Стъпка по стъпка”

Защо опаковките BIB за бираса по-добрата възможност?

 • Съоръженията BIB са по-къси  и  по-лесни за управление
 • Наливането на бира от опаковките BIB осигурява по-дълготрайна пенливост
 • Намалява се работното време, необходимо за почистване и саниране на линиите
 • Елиминират се допълнителните разходи за ангажиране на а професионални служби за почистване
 • Отстранява риска за промяна на вкуса, свързан с химикали за почистване

Ползите при бирата в торби тип Bag-in-Box:

 • Намаляват се разходите при транспортиране
 • По-лесно и по-ефикасно съхранение
 • Производството на опаковките BIB може да бъде серийно
 • Елиминират се разходите за връщане на кегове
 • Празните опаковки BIB са разглобяеми и лесни за изхвърляне
 • Опаковките BIB подлежат на рециклиране