DS Smith Brand Logo: Rapak
wine bag in box

Гъвкави решения за опаковане тип „торба в кутия“

Персонализирани системи тип „торба в кутия“

Предлагаме няколко различни решения тип „торба в кутия“:

  • Торби
  • Контейнери за материали в насипно състояние
  • Филми
  • Машини/системи и оборудване за пълнене

Предлагаме широка гама продукти за опаковане тип „торба в кутия“, предназначени да се погрижат за всеки аспект на дадена система тип „торба в кутия“ и всяко течно приложение.

Опаковките тип „торба в кутия“ предлагат екологосъобразна алтернатива на останалите видове опаковки. Клиентите могат да намалят въздействието си върху околната среда, като намалят отпадъците, като използват по-малко енергия и по-малко суровини. Нашите опаковки тип „торба в кутия“ не са рециклиеруеми, но произвеждат пет пъти по-малко отпадъци в сравнение с твърдите контейнери. Също така има широка гама от торби с големи размери за материали в насипно състояние, което означава по-малко опаковки на литър. 

опаковките тип "торба в кутия"

Предимства на опаковките тип „торба в кутия“:

  • намаляват разходите и подобряват ефективността
  • по-дълъг срок на годност
  • отлична защита срещу въздействието на светлина и кислород
  • увеличена пространствена ефективност при съхранение и транспортиране
  • по-ниски логистични разходи
  • по-добро разпознаване на марката