DS Smith Brand Logo: Rapak
bag in box and taps for chemicals

Химически вещества и домашни потреби

Гъвкави опаковки за намаляване на теглото и отпадъците

Ние използваме нашите експертни знания и опит за гъвкавите опаковки, за да обслужваме химическата промишленост и промишлеността на домашните потреби, които могат да имат голяма полза от гъвкавите опаковки.  Изработени от възобновяеми материали, гъвкавите опаковки използват по-малко материали.

За продукти като моторно масло, системата за опаковане с гъвкави опаковки като тип „торба в кутия“ може да намали отпадъците от опаковки с до 84%. Разходите за изхвърляне се намаляват значително, а ефективността на подреждане на палетите се подобрява.

При боите и покритията, гъвкавите опаковки са по-ефективни от стандартните опаковки за бои. Напълно затворената опаковка осигурява по-добра чистота и отсъствие на проблеми, свързани с изпръскване, бълбукане или образуване на кора. Тя притежава допълнителните предимства на по-добрата икономия при боядисване, малко почистване, а торбата се изхвърля по-лесно.

Гъвкавите опаковки се използват при много широка гама от химически и фармацевтични течни продукти. Те са хигиенични, практични и елиминират риска от замърсяване, свързан с нечистите стъклени изделия.  Ние предлагаме по-устойчиво решение за опаковане и значително понижение на разходите на крайните потребители.

Други често срещани химически вещества и домашни потреби, при които се използва опаковката тип „торба в кутия“, са:

  • Лепила
  • Химически вещества
  • Покрития и бои
  • Домашни потреби
  • Моторни масла
  • Фармацевтични продукти