DS Smith Brand Logo: Rapak
rapak bag in box beer packaging new alternative to beer kegs

Бира

Вкус директно от пивоварната.

Торбите “bag in box” (BIB) за бира на фирмата Rapak са новата алтернатива на традиционно използваните кегове . При използването BIB  в комбинация със система за газиране draftstream™  разрешават много от проблемите, свързани с  разливането на наливна бира от традиционните кегове.

Хигиената и вкусът са ключови фактори , които могат да променят вкуса на наливната бира. Опаковките за бира на фирма Rapak имат решение на тези два проблема!

;>>Изтегли Брошураи Ръководство „Стъпка по стъпка”

Защо опаковките BIB за бираса по-добрата възможност?

 • Съоръженията BIB са по-къси  и  по-лесни за управление
 • Наливането на бира от опаковките BIB осигурява по-дълготрайна пенливост
 • Намалява се работното време, необходимо за почистване и саниране на линиите
 • Елиминират се допълнителните разходи за ангажиране на а професионални служби за почистване
 • Отстранява риска за промяна на вкуса, свързан с химикали за почистване

Ползите при бирата в торби тип Bag-in-Box:

 • Намаляват се разходите при транспортиране
 • По-лесно и по-ефикасно съхранение
 • Производството на опаковките BIB може да бъде серийно
 • Елиминират се разходите за връщане на кегове
 • Празните опаковки BIB са разглобяеми и лесни за изхвърляне
 • Опаковките BIB подлежат на рециклиране