DS Smith Brand Logo: Rapak
bag in box bags and taps for beverages

Напитки

Производителите се обръщат към гъвкавите опаковки като по-ефикасен и продуктивен начин за опаковане на напитки.  Нашите системи за опаковане включват торби, торби и кранове за метални съдове за чай или кафе (urn-liners), приспособления и системи за пълнене. 

Предимства в търговията на дребно с гъвкави опаковки за напитки:

  • Напитките остават по-пресни за дълъг период от време
  • Удобна форма, подходяща за използване от цялото семейство 
  • Брандиране със силно въздействие в търговския обект

Предимства на гъвкавите опаковки за напитки за корпоративни клиенти:

  • Елиминират почистването и рисковете от замърсяване.
  • Леки, лесни за изхвърляне и хигиенични.
  • Лесно боравене за голям обем - всяка торба, създадена за употреба при кетъринг и в различни институции, е оборудвана със система за дозиране за безопасно и чисто прехвърляне на течности. 

Често срещаните напитки, при които се използват опаковки тип „торба в кутия“, включват: