марки

Подразделението „Plastics“ на DS Smith работи с много водещи световни компании от различни браншове и пазари.

Тъй като пакетирането и разпространението са важни фактори при всички браншове в бизнеса, „Plastics“ на DS Smith може да помогне на клиентите си да повишат ефективността и да подобрят конкурентното си предимство.