Как хартията на DS Smith е водеща по качество

С различното си мислене DS Smith Paper разработва стратегии и персонализирани процеси, за да гарантира, че крайните ни хартиени продукти са с възможно най-добро качество.

В DS Smith сме лидери в пазара на производството на хартия

Нашият напредничав подход обуславя това, че предлагаме вероятно най-богатия избор от 100% рециклируеми и устойчиво добити хартиени продукти от велпапе до специализирани хартии и Kraft Liner-и и сме широко признати за високото качество на крайния продукт. Нашите стандартизирани продуктови предложения и обширната мрежа от заводи за хартия означават, че можем да осигурим постоянно качество и обслужване на нашите клиенти по целия свят.

Ангажиментът към качеството е ядрото на нашия бизнес модел. Ние постоянно въвеждаме нови начини за по-добро използване на хартиените влакна. Ние постоянно въвеждаме нови начини за по-добро използване на хартиените влакна.

Извеждаме опаковките на по-високо ниво в един променящ се свят

DS Smith Factory Italy-51.jpg

Нашата цел в DS Smith е да изведем опаковките на по-високо ниво в един променящ се свят и да помагаме на клиентите си да преодолеят някои от най-големите предизвикателства, пред които сме изправени като общество днес. Повишаването на осведомеността относно уязвимостта на околната среда, съчетано с огромни промени в поведението на потребителите, поставя нови изисквания към опаковъчната промишленост. Осигуряването на високо качество и високоефективни хартии за опаковане са от ключово значение за осигуряването на устойчиви решения за опаковане, които както нашите клиенти, така и обществото търсят.

Нашият кръгов бизнес модел в DS Smith разчита, че дивизия Recycling доставя качествена хартия за рециклиране в нашите заводи за хартия, които от своя страна захранват заводите ни за производство на опаковки. Нашият затворен модел за рециклиране означава, че след като една картонена кутия бъде изхвърлена, можем да я съберем, рециклираме и след това да превърнем рециклираната хартия в нови кутии – всичкото в рамките на DS Smith Group и то в рамките на 14 дни. Работим с нашите дивизии „Recycling“ и „Packaging“, за да предоставяме възможно най-добрите продукти и услуги от хартия в отговор на нуждите на нашите клиенти. 

Предлагаме устойчиви решения за опаковане, подкрепени от широк спектър технически услуги и услуги за веригата за доставки, за да подпомагаме и подобряваме бизнеса им. За да се задейства този цикъл, ние разчитаме на висококачествени влакна. Фокусът ни върху качеството е заложен във всички ключови етапи на процеса за производство на хартия, като се започне с рециклирането. Непрекъснато сме провеждали кампании за отделяне на хартията от картона още в момента на събирането, тъй като хартията е по-малко вероятно да бъде замърсена с други материали. Нашият опит и тестове ни показват, че хартията за рециклиране, която получаваме разделена по видове още при източника, в много по-голяма степен може да достигне стойността на замърсяване от 1,5% съгласно стандарта EN643 в сравнение с хартията от смесени потоци на рециклиране.

DSSmith_110919-7.jpg

Иновации в производството на хартия

Нашите депа за рециклиране и заводи за хартия стриктно инспектират входящите суровини и първи внедряват нови технологии, които определят състава и качеството на входящата хартия за рециклиране. Тъй като тя пристига на големи пресовани бали, не винаги лесно може да се провери за замърсители като пластмаси и метали. Тези материали влошават качеството на хартията в началото на процеса на производство на хартия. Можем да произвеждаме висококачествени хартиени продукти единствено от висококачествени рециклирани влакна.

Силно замърсената хартия може да доведе до увеличено време на престой, разходи за поддръжка на машината и понижена производителност. Така че можете да видите, че управлението на качеството на хартията за рециклиране е от ключово значение, за да се гарантира, че крайният продукт е с възможно най-високо качество. Затова нашите заводи разработиха и внедриха надеждни системи за контрол на качеството.

Най-новата е „порталът за влага“, който беше тестван за първи път в нашите заводи във Франция и Испания, а сега се внедрява в цяла Европа. Най-новата е „порталът за влага“, който беше тестван за първи път в нашите заводи във Франция и Испания, а сега се внедрява в цяла Европа. Порталът за влага използва микровълнова технология, за да измери бързо и точно съдържанието на влага в хартията за рециклиране, която постъпва в нашите заводи. Друг пример за това са нашите близки до инфрачервеното скенери (NIR).

Тяхното първо изпитване се провежда в нашите заводи във Великобритания и Италия, а в момента се пускат в нашите заводи в Европа и могат да се справят с тревожното ниво на пластмасата в хартията за рециклиране дори преди тя да бъде разтоварена в заводите. В завода за хартия в Кемсли само през последната година стриктният скрининг чрез скенерите NIR, спря еквивалента на 4,8 милиона чувала за смет с пластмаса да навлязат в процеса на производство на хартия – като по-голямата част от тази пластмаса идва от хартии, които са от смесени потоци на събиране, а не от разделени.

DSsmith_230819-18.jpg

Задаване на високи стандарти в

производството на хартия Ние инвестирахме в най-новото оборудване за почистване и скрининг, за да осигурим най-чистия пулп. Така че след като приключим със задачата за проверка и отстраняване на замърсители, нашият процес на производство на хартия може да започне. Добър практичен пример е награждаваната инсталация за разделяне на негодни хартиени и пластмасови влакна в нашия завод за хартия в Лука, Италия. С тази технология негодните хартиени влакна могат да бъдат отделени от замърсителите и да бъдат върнати в процеса на производство на хартия, което означава, че всяка година в производството на хартия могат да влязат нови 2 500 тона хартиени влакна.

През следващите 12 месеца заводът планира да удвои тази цифра. Внасянето на подобни технологии във всички наши заводи ще осигури капацитет за повече от 50 000 тона хартиени влакна, които в противен случай биха били прекалено силно замърсени за рециклиране. Ние постоянно измерваме и следим производството, за да предоставяме на нашите клиенти гаранцията за качество, която им трябва. Натрупахме солидни вътрешни познания и техническа експертиза относно финото измерване и анализ на рециклирани влакна в реално време, за да контролираме по-добре крайните характеристики на хартията.

Усъвършенстваните анализи на данни, високоскоростният анализ на изображенията и машинното обучение се използват за по-добра информираност в процеса на производство на хартия и допълнително оптимизиране на поддържането на качествата и ефективността на продуктите. Въпреки че повечето от нашите заводи разполагат с автоматизирана лаборатория за изпитване на хартия, всички наши заводи трябва да изпращат редовни проби в независим, сертифициран център за качество на хартията, базиран в нашия завод за хартия във Виценхазен, Германия. Така можем да сме сигурни, че качеството на нашата хартия винаги ще удовлетворява клиентите ни.

Чрез нововъведения и различно мислене открихме начини да осигурим възможно най-високото качество на нашите готови хартиени продукти за нашите клиенти.