collaboration.jpg

Saradnja: istrošena fraza ili dinamična sila u službi dobrog?

Kako da na našim stresnim i užurbanim radnim mestima negujemo efektivnu saradnju? Kako da to postane više od fraze ili tereta koji se stavlja na timove sa viših nivoa? Džulijen BRIN, direktor za iskustva klijenata u kompaniji DS Smith razmišlja o ovoj zavrzlami i prenosi svoje iskustvo.

Dok se saradnja može preterano koristiti u mnogim krugovima, postoje neka mesta na kojima je ključna i ni malo prazno osećanje. Uzmimo na primer, zaposlene u hitnim službama, vatrogasce, policijske snage ili zaposlene u drugim službama za hitno reagovanje – saradnja je u srcu svega što rade. Nećete videti da se timovi hitnih službi međusobno nadmeću, da gledaju sopstvene interese ili da se bave nevažnim malim problemima – svi oni imaju zajednički cilj i izuzetno jasnu svrhu.

Međutim, u današnje vreme postoji opasnost od zamora saradnjom. Prošle godine je Harvard Business Review objavio članak pod nazivom „Saradničko preopterećenje”, The Economist je reagovao člankom „Kletva saradnje”, a u oba članka je postavljeno pitanje da li je saradnja otišla predaleko i postala nedelotvorno. Harvard Business Review je objasnio da je vreme koje  menadžeri i zaposleni troše na aktivnosti u saradnji poraslo na 50%, ali da to nije obavezno jednako produktivnosti i opipiljivim rezultatima. Rezimirano je da je najveći problem sa saradnjom to što „temeljan rad” čini teškim, ako ne i nemogućim. U mnogim kompanijama radnici provode približno 80% radnog dana prisustvujući sastancimma ili odgovarajući na zahteve kolega i njihova produktivnost se neizbežno obrušava pod lavinom zahteva za davanje informacija i saveta.

Džulijen Brin, direktor za iskustvo klijenata
Verujem da u svojoj suštini saradnja nije odgovaranje na elektronske poruke ili pozive za pomoć, već spajanje ljudi sa alternativnim perspektivama za rešavanje problema ili kreiranje nečeg novog kroz timski rad. — Džulijen Brin, direktor za iskustvo klijenata

 

Zbog toga mi u kompaniji DS Smith glasno zastupamo naše centre za efekat – fizički prostor u kome je moguća prava saradnja između svih vrsta funkcija u poslovanju naših klijenata. Mi smo svedoci saradnje koja se dešava iz nedelje u nedelju, ne samo u našim centrima za efekat već i na čitavom putu koji prelazimo sa klijentom i ona je zaista dinamična.

Kao jedan od vodećih stratega za ambalažu mi sa puno strasti spajamo ljude koji obično nemaju priliku da se sastanu i razmene ideje. Volimo da pozivamo pojedince sa svih ključnih funkcija u kompaniji naših klijenata, kao što su marketing, prodaja, logistika, distribucija, nabavke i timovi dizajnera, da istraže šta pažljivo osmišljena ambalaža može da donese lancu snabdevanja. Usredsređujemo se na njihov svet, njihove potrebe i uvek pitamo „zašto” pre nego „šta”, kako bismo bili fokusirani na njihovo poslovanje.

Veoma često različite funkcije u organizaciji našeg klijenta rade svaka za sebe, na različitim ciljevima i izazovima. U nekim slučajevima dolazak u centar za efekat je prvi put da se neke funkcije sretnu licem u lice. Provodeći vreme u jednom od naših centara za efekat, naši klijenti su često svesni činjenice da različite funkcije u njihovoj kompaniji moraju da komuniciraju bolje i bliskije sarađuju da bi se došlo do rešenja koje zadovoljava svaku potrebu poslovanja. Ne bi bilo neobično da se kompanija regrupiše tokom posete i formira nove redove, a često se dešava da se do rešenja i odluka dođe brže, jačajući snagu saradnje.

Kompanije mogu da steknu zaista holistički uvid i spoznaju srž problema samo ako se čuju svi glasovi.

Tokom posete centru za efekat trudimo se da povećamo svest i interesovanje za ono što je moguće postići kroz inteligentna rešenja za pakovanje, ali ta poseta ne mora da bude i trenutak u kome prodajemo svoj proizvod. Mislimo da je mnogo efektnije stvoriti želju za onim što inovativna ambalaža može da postigne i istaći potencijalan uticaj koji može imati na konačni rezultat poslovanja. Centar za efekat nije izložbeni salon nego praktično okruženje u kome klijenti mogu da gledaju, dodiruju, osećaju i vide različita rešenja koja predstavljaju najbolju praksu kako bi ideje mogle da se realizuju. Mi vodimo klijente kroz čitav lanac snabdevanja koristeći dobre i loše primere prakse u oblasti ambalaže i logistike kako bismo ih podstakli da razmišljaju i reaguju.

Fokusirani smo na spajanje ljudi kako bi razgovarali o zajedničkim izazovima, prestali da rade izolovano i pokrenu inovacije. Konačno, naš cilj je da inspirišemo na delovanje kao neko ko „širi vidike” našim klijentima, pokazujući kako saradnja u ranim fazama može da im pomogne da brže ostvare svoje globalne ciljeve.