box moving.jpg

Byť nenahraditeľní

Nové technológie neustále zrýchľujú a spresňujú proces výroby. Ako sa dokážu dodávatelia prispôsobiť meniacim sa procesom a zvyšujúcimi sa nárokom zákazníkov? Thomas Kure Jakobsen, generálny riaditeľ spoločnosti DS Smith pre Severnú Európu, navrhuje štyri možné cesty, vďaka ktorým sa dobrý stratég v oblasti obalov môže stať najlepším priateľom svojich zákazníkov.

Plnenie náročných a špecifických potrieb zákazníkov stojí v samom strede dodávateľského reťazca. V dnešnom svete neustále rastúcej konkurencie  zákazníci očakávajú skvelé služby v každom ohľade. To znamená zameranie sa na kvalitu a konzistenciu.

Obalový priemysel nemal z historického hľadiska tú najlepšiu reputáciu čo sa týka zákazníckych služieb.  Ukazovatele DPPM (chybné diely na milión kusov) a OTIF (kompletná dodávka načas) sú výrazne pod hodnotami oproti ostatným priemyselným odvetviam. Sú na to dôvody, no nie je to reputácia, ktorá pomohla výrobcom obalov.

Technológie však teraz všetko menia. Sme schopní vyrábať krabice s menšími nedostatkami, pri nižším výrobných nákladoch a podľa presnejších  špecifikácií. Výsledkom je, že zákazníci požadujú viac a očakávajú vyššie štandardy. Ako by mali dodávatelia obalov na to reagovať?

Pozitívna zmena

Prvým riešením je chopiť sa tejto výzvy naplno. Každé naše zlepšenie zvyšuje  očakávania našich zákazníkov. Je to pozitívne, pretože to udržiava dodávateľský reťazec na špičkách, vyžaduje si to neustále zlepšovanie a neustále nás to ženie k lepším výkonom. Vďaka tomu nemôžeme nikdy zaspať na vavrínoch – musíme neustále inovovať a zlepšovať našu ponuku.

Je nevyhnutné zameriavať sa na kvalitu produktu (zakaždým zabezpečiť, aby bol určený na svoj účel a vyzeral presne podľa očakávaní) a poskytovať služby na úrovni prevyšujúcej priemer odvetvia. Pre nás to znamená vývoj softvéru na testovanie kvality v reálnom čase, ktorý je v rámci odvetvia jedinečný a poskytuje našim zákazníkom úroveň spoľahlivosti, konzistencie a istoty, ktorú nebudú schopní nájsť žiadneho iného dodávateľa.

Stávajúc sa nenahraditeľným

Skutočným tajomstvom budovania pevných vzťahov a uspokojovania potrieb zákazníkov je stať sa efektívnou súčasťou tímu zákazníka, a nie byť len ďalším dodávateľom. Musí sa na vás pozerať ako na spoločnosť, za ktorou „treba ísť“. Ak čelí spoločnosť vo svojom podnikaní výzve, chcete, aby jej okamžitá reakcia bola, že sa na vás obrátia ako na svojho partnera v dodávateľskom reťazci a ako na zdroj inšpirácie, kreativity a podpory. Na vybudovanie takéhoto typu reputácie potrebujete preukázať svoj čas a opäť to, že ste tam na to, aby ste počúvali, a že chápete ich trhu a každodenným výzvam.

Čo sa týka obalov, jedna veľkosť sa nehodí na všetko. Aby sa uspokojili potreby zákazníka, stratég v oblasti obalov musí ponúkať každému zákazníkovi jedinečné výrobné riešenie a porozumieť ich najdôležitejším potrebám. Zákazníci v súčasnosti vyžadujú riešenia, ktoré znižujú odpad, redukujú uhlíkové stopy, znižujú náklady (za účelom zvyšovania zisku), eliminujú riziká a zvyšujú predaj, no môžu mať aj ďalšie očakávania. Je  dôležité dostať so zákazníkom úzko spolupracovať za účelom skutočného pochopenia jeho priorít.

Úzka spolupráca

Z tohto dôvodu sme po celej Európe zaviedli centrá Impact Centre a PackRight® Centre. Sú to centrá navrhnuté výlučne na to, aby zákazníkom dávali pridanú hodnotu. Poskytujú praktické prostredia, kde sa môžu schádzať obaloví dizajnéri so zákazníkmi, či už v roli výroby, logistiky, marketingu alebo nákupu a skúmať, čo dokáže správny obal dosiahnuť, či už v internetovom nákupe, v obchode, v okamihu rozhodovania o kúpe alebo počas logistickej cesty. Impact Centrá sú koncipované tak, aby vyzerali ako skutočný supermarket a priestor za predajňou, čo umožňuje zákazníkom pozrieť sa na efektivitu obalov v reálnom prostredí.

Smerom k digitalizácii

Digitálna tlač je za posledné desaťročie ďalším kľúčovým vývojom, ktorý umožnil obalovým spoločnostiam čoraz viac plniť potreby zákazníkov.  Umožňuje menšie tlačové úlohy  a zvýšenú personalizáciu a prispôsobenie sa. Napríklad v súčasnosti sa vyžaduje tlač zákazníkovho loga na vaše obaly  a zároveň dodávanie dokonalejšej farebnosti a a vysoko kvalitnej tlače obrázkov. Digitálna tlač sa môže použiť aj na tlač na predtým nevyužité plochy obalov, napríklad na vnútrajšok obalov, ale aj ako technika proti falšovaniu a na tlač sekvenčných čiarových kódov.

Zistili sme, že zákazníci sa zaujímajú  o naše riešenia digitálnej tlače, aj keď to momentálne pre svoje obaly nepotrebujú. A s výhodami, akými sú napríklad veľmi nízke počty minimálnych objednávok, nižšie počiatočné náklady a vyššia rýchlosť dodania na trh, sa digitálna tlač pri plnení potrieb zákazníka stane v budúcnosti bezpochyby ešte dôležitejšou. 

Je viac než reaálne, že vďaka novým technológiám  budú môcť všetci dodávatelia vytvoriť zakaždým dokonalý obal. Jedinými rozdielmi medzi dodávateľmi obalov bude odbornosť, inovácie a služby. Vybudovanie skutočného partnerstva so zákazníkmi, kde sa stávate nenahraditeľným doplnkom ich vlastného tímu, je ten správny smer riadenia vzťahov so zákazníkmi.