DS Smith logo, rapak part of dssmith plastics
rapak for Bag in box, filling equipment and liquid dispensers

ПОЕТИТЕ АНГАЖИМЕНТИ НА RAPAK

Разходоефективни решения за течности

Нашата гама продукти предлага икономически и практически ползи в целия цикъл на доставки. Работим в тясно сътрудничество с нашите клиенти, за да им предоставим най-доброто гъвкаво опаковъчно решение, което подхожда в най-голяма степен на техните нужди, за да постигнат конкурентно предимство.

Открийте повече за Rapak